Postadress: c/o Anders Falk Benskedsvägen 11 831 61 ÖSTERSUND     E-post: info@f4kamratforening.se

 I  HISTORIA MUSEUM  BLI MEDLEM  KONTAKT  LÄNKAR GÄSTBOK  HISTORIEARKIVET  I BILDGALLERI I KALENDER


J29F vid fd. militärrestaurangen   


Minnesstenen som avtäcktes 2005-06-21     Foto Kamratföreningen
 

 


J35D vid fd. militärrestaurangen   

 

 

Jämtlands flygflottilj, F 4, var vid sin nedläggning Sveriges äldsta flygflottilj med anor från 1926, då flottiljen sattes upp som Fjärde Flygkåren, samtidigt som det
svenska flygvapnet blev en fristående försvarsgren.

F 4:s huvuduppgift var att utbilda insatsförband (Flygförband) och personal (inklusive värnpliktiga) så att de uppfyllde de krav som ställdes för att i väpnad strid kunna försvara vårt lands frihet och nationella oberoende.
Jämtlands flygflottilj lades (som flygflottilj) ned den 30 juni 2005 som en följd av riksdagens beslut om kommande inriktning för Försvarsmakten - Försvarsbeslut 2004. Från detta datum övergick flottiljen till att vara AO F 4 (avvecklingsorganisation F 4). Avvecklingen var slutförd den 30 juni 2006, då flottiljens flagga halades för sista gången.

F 4 Kamratförening bildades 1945, för att gå i vila under femtiotalets början. 1981 återupplivades kamratföreningen och har sedan dess genomfört en aktiv verksamhet, genom skapande av förbandsmuseum, resor, vår- och julfester.
I
och med nedläggningen av flottiljen så är F 4 Kamratförening ett forum för att bevara F 4:s minne och historia samt vidmakthålla tillhörigheten bland före detta anställda, värnpliktiga, frivilligpersonal och övriga av föreningen intresserade. Föreningen har idag 2021, ca. 200 medlemmar varav ett fåtal arbetar aktivt inom Militärmuseiföreningen och i samverkan med Svensk flyghistorisk förening  Jämtland/Härjedalen. Vi tar gärna emot fler intresserade!


  Nyheter och notiser

I MÖTESPROTOKOLL I BUTIKEN I

  Senast ändrad: 23 maj 2022 16:41

 •  Senast ändrat:

  2021-11-25: Kalendern uppdat.
  2021-12-06: Styrelseprotokoll
  2021-12-29: Nyårsstädning
  2022-01-13: Årsuppdatering 1
  2022-03-03;Uppdat Årsmötet
  2022-04-06: Uppdat. medlemslista
  2022-04-26: Allmän uppdatering
 • NY kalender för Kamratföreningens styrelsemöten
  Då behovet av styrelsemöten anses vara mindre än ved som framgått av tidigare möteskalender har vi besluat om att glesa ut mötestillfällena.
  Ny möteskalender framgår av AKTIVITETSKALENDERN

   
 • Kontrollera din medlemsavgift! (2022-01-10)
  Kontrollera att våra noteringar om betalda medlemsavgifter stämmer med dina noteringar! Nu runt årsskiftet genomför vi en stor revidering
  sv vårt medlemsregister då vi plockar bort de som inte betalat sin medlemsavgift för 2020. Detta gör vi för att i huvudsak spara portokostnader eftersom
  Postnords portoavgifter nu börjar nå närmast hutlösa nivåer! Vår föreningstidning kostar idag 22:- att skicka ut, sedan tillkommer tryckkostnad och övriga
  framställningskostnader. Därför hoppas vi att våra medlemmar verkligen betalar sin medlemsavgift som ju idag utgör den inkomst föreningen har!
   
 • Vad händer i föreningen? (2022-04-26)
  Vi kan börja planera och återstarta föreningens verksamhet, något som faktiskt pågått sedan tidiga våren 2021, dra igång våra styrelsemöten igen och planera för en ny museisäsong samt allt annat som fått ligga vilande sedan Coronainbromsnigen. Tack och lov har vi klarat oss från alla illasinnade virus och fått förbli friska under tiden. Allt föreningsrelaterat arbete har bedrivits från våra hem men från nu kan vi även ses runt ett bord.
  Nu är planeringen och byggandet i våra utställningar i full gång inför uppstarten av säsongen 2022 som drar igång direkt efter midsommar.  Eftersom all vår verksamhet består i att spegla historien finns det inte så mycket att förändra ,eftersom vi inte kan förändra vår historia!
  Vi får avvakta och se vad som våra besökare framför önskemål om att vi skall komplettera med!
 • Medlemsavgifter (2022-04-06)
  Nytt år och detta betyder att det är dags för årsavgiften för ditt medlemskap i F 4 Kamratförening. I likhet med de senaste åren är avgiften för
  2022 150:- som du gärna får betala i god tid före 1. april 2022, som är senaste datum för inbetalning Du betalar som vanligt till bankgirokoknto:5048-6885,
  Ange gärna ditt medlemsnummer som referens
  Kolla medlemsmatrikeln HÄR
  Nu hittar du senaste utgåvan av vår medlemsmatrikel på länken ovan. Detta innebär att de medlemmar som inte finns upptagna i denna inte betalat sin medlemsavgift
  för åren 2018 och 2019 och alltså inte kommer att få tidningen eller andra utskick från oss. Vill du kvarstå som medlem är det bara att betala in de saknade medlemsavgifterna!

   
 • E-postadresser
  Vi har noterat att många uppgivna e-postadresser i vårt medlemsregister inte är giltiga längre, därför är det bra om du kollar att vi har rätt adress noterad på dig!
  Detta gör du enklast genom att kolla uppgifterna i medlemsregistret. Skicka oss en ändring om vi har fel uppgifter.
 • Öppethållning på kansliet under 2022 (2022-04-06)
   
  I och med Coronan så vet vi inte hur framtiden ser ut, men tills vidare kör vi på som vanligt.
  Detta innebär att det finns verksamhet i våra lokaler vid Teknikland enligt samma rutiner som före "Coronauppehållet"
  ( torsdagar från ca 12:30: och fram till ca 15:30). Flyg & Lotta har även återstartat sina arbetsdagar (torsdagar). 
  Från att Teknikland öppnar för säsongen och fram till att säsongen avslutasta vi en välbehövlig semester, men vi går oftast att nå via nedanstående kontaktuppgifter:

  Anders Falk          070-550 65 07 (Projekt J32B + allmänna frågor) 
  Christer Nordlund 070-342 98 20 (Våra handlingar och dokument)
  Tord Andersson    070-372 95 92 (förrådsställda delar av våra samlingar)
   
 • Projekt J32B  (2021-01-26)
  Sedan 1997 har en J32 varit deponerad vid Flyg- och Lottamuseet. Flygplanet med individnr. 32601 levererades till F 1 1960 och därefter övertogs det av F 4 1966,
  hade senast flugits vid målflygdiv och byggdes  där om till version 32E. Fpl var i detta skick då det överlämnades till museet dock var den elektroniska utrustningen avlägsnad.
  Eftersom flygplanet flugits vid F4 och då som en J32B (D01),  togs beslutet att återställa flygplanet till det skick och den utrustningsnivå det hade under 60-talet.
  Medlemmar i Kamratföreningen med erfarenheter från J32-tiden har tagit på sig ansvaret för detta arbete, ett arbete som efter att vi fått alla tillstånd från FVM, har pågått sedan 2012,
   Återställningsarbetet är nu i princip avslutat (endast detaljer återstår).  Flygplanet  förevisas med standardbeväpning på vänster sida (akan, Rb24 och jrakkapsel m/57).  fpl. har även fungerande inner- och instrumentbelysning. Flyg-& Lottamuseet kan numera visa upp världens just nu enda bevarade och i originalskick från 1960-talet (Förutom målningen) bevarade
  J 32B
  . Projektet J 32B är nu att anse som avslutat och resterande "justeringsarbeten" utförs efterhand som det är lämpligt.
  Hittills har drygt 2000-mantimmar lagts på återställningen av flygplanet.
   

 • I vårt bibliotek finns.....(2021-05-19)
  .... mycket läsvärt. Vi har till exempel nästan samtliga utgivna flottiljböcker och böcker om de gamla flygplanstyperna.
  Här finner du en förteckning över alla våra böcker som du kan låna. Dessutom har vi alltid senaste numret av Svensk Flyghistorisk tidning.
  Tidningar utlånas normalt inte ut utan måste läsas på plats, liksom uppslagsverk och övrig referenslitteratur.
  Glöm inte bort att du även kan låna DVD-filmerna om fpl. 29, 32, 35 och 37 som vi har i vårt bibliotek!
   
 • Meddela oss adressändring!  (2013-07-28)
  När du byter bostad, glöm inte bort att meddela oss så att vi kan ändra i medlemsregistret.
  Om du saknar tidningen eller annat E-postutskick från oss, kan detta vara orsaken!

  Samma gäller om du skaffar eller byter E-postadress.
  Du meddelar oss enklast via
  E-post!
   
 • Medlemskap i F4 Kamratförening ger fördelar...2021-08-08)
  Du vet väl om att det finns fördelar att hämta med ditt medlemskap i F4 Kamratförening?
  Om du skall måla om huset kan du spara riktigt stora pengar genom att nyttja vår medlemsrabatt på XL-Bygg Fresks.
  genom att nyttja rabatten får du 25% rabatt på bl a färgen!. Du erhåller rabatten genom att uppge vårt kundnummer

  som du fick i Frösö Lägerblad #24.
  Vid våra olika aktivteter försöker vi så långt som möjligt subventionera priserna för att så många som möjligt skall kunna deltaga.
         

Tidningen:
 
Frösö lägerblad  Nu är #31 utskickad. Nu hoppas vi att just DU också vill vara med att skapa nästa nummer (#32) som kommer ut 30/6, 2022, Detta gör du genom att lämna ditt bidrag i form av berättelser, artiklar, upplevda händelser eller annat som Du gärna vill delge andra. Skicka in ditt bidrag, helst i "digital" form till ordf@f4kamratforening.se, men det går även bra nedskrivet på papper till föreningens ordinarie postadress:
c/o Anders Falk, Benskedsvägen 11, 83161 ÖSTERSUND
Vi måste ha ditt bidrag SENAST den 1/6 2022

Har du inte fått någon tidning? Då har du förmodligen inte betalat din medlemsavgift!
: 150:- till BG: 5048-6885
Följande gäller: för att få ta del av ett av föreningen subventionerat pris SKALL innevarande års medlemsavgift vara inbetald.
 

 Här till vänster kan du läsa senaste nummer av Frösö lägerblad i
  färg!
 Vi har av utrymmesskäl tagit bort tidigare nummer av tidningen. I
 fortsättningen kommer bara det senaste numret att läggas ut, efter
  30/7 respektive 15/11.

 

BOKTIPSET:

Läsvärt från vårt välförsedda bibliotek
Här har du hela listan!


 

  
  
 Passa på att låna böcker ur vårt välfyllda bibliotek!
just nu har vi 753 publikationer registrerade!

Nyinkommet till vårt BIBLIOTEK:

Nu har vi även fått in den alldeles nya boken om J29 TUNNAN till vår bibliotek!
En helt nyproducerad bok skriven av Mikael Forslund och utgiven av SMB.
(Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek)
Även den senaste boken om J35 Draken, av samma författare har
landat in i vår samling.

Vi har även köpt in Bernt Törnells senaste böcker FLYGPLATSBOKEN  del 1 och  del  2 till vårt bibliotek.

Biblioteket får du tillgång till varje helgfri torsdag mellan 13:00 och 15:00!

 
 

 


Övrigt:

 

 

 

                

Lyssna till Jämtlands flygflottiljs marsch

                      
                        webbmaster

Copyright © 2006 F4 Kamratförening. Vinjettfoto: Anders Falk
Senast ändrad: 23 maj 2022 16:41