Postadress: c/o Anders Falk Benskedsvägen 11 831 61 ÖSTERSUND     E-post: info@f4kamratforening.se

 I  HISTORIA MUSEUM  BLI MEDLEM  KONTAKT  LÄNKAR GÄSTBOK  HISTORIEARKIVET  I BILDGALLERI I KALENDER


J29F vid fd. militärrestaurangen   


Minnesstenen som avtäcktes 2005-06-21     Foto Kamratföreningen
 

 


J35D vid fd. militärrestaurangen   

 


 

Jämtlands flygflottilj, F 4, var vid sin nedläggning Sveriges äldsta flygflottilj med anor från 1926, då flottiljen sattes upp som Fjärde Flygkåren, samtidigt som det
svenska flygvapnet blev en fristående försvarsgren.

F 4:s huvuduppgift var att utbilda insatsförband (Flygförband) och personal (inklusive värnpliktiga) så att de uppfyllde de krav som ställdes för att i väpnad strid kunna försvara vårt lands frihet och nationella oberoende.
Jämtlands flygflottilj lades (som flygflottilj) ned den 30 juni 2005 som en följd av riksdagens beslut om kommande inriktning för Försvarsmakten - Försvarsbeslut 2004. Från detta datum övergick flottiljen till att vara AO F 4 (avvecklingsorganisation F 4). Avvecklingen var slutförd den 30 juni 2006, då flottiljens flagga halades för sista gången.

F 4 Kamratförening bildades 1945, för att gå i vila under femtiotalets början. 1981 återupplivades kamratföreningen och har sedan dess genomfört en aktiv verksamhet, genom skapande av förbandsmuseum, resor, vår- och julfester.
I
och med nedläggningen av flottiljen så är F 4 Kamratförening ett forum för att bevara F 4:s minne och historia samt vidmakthålla tillhörigheten bland före detta anställda, värnpliktiga, frivilligpersonal och övriga av föreningen intresserade. Föreningen har idag 2014, ca. 200 medlemmar varav ett 10-tal arbetar aktivt inom Militärmuseiföreningen och i samverkan med Svensk flyghistorisk förening  Jämtland/Härjedalen.
 


  Nyheter och notiser

I MÖTESPROTOKOLL I BUTIKEN I

  Senast ändrad: 23 juli 2016 18:40

 • Senast ändrat:
  2016-06-01: Protokoll uppdat.
  2016-05-02: Proj J32 nya bilder
  2016-06-11: Jubileet uppdat.
  2016-06-20: Anmälningslista bankett tillagd.
  2016-06-27: Deltsgrlista bankett uppdat.
  2016-07-21: slutlig uppdatering.

  F 4 90 år 2016 (2016-07-23)
  Anmälda deltagare JUBILEUMSBANKETT 2016-07-22.
   
 • Årets andra uppdatering av medlemsmatrikeln (2016-05-24)
  Vår kassör har levererat underlaget för den senaste uppdateringen av Medlemsmatrikeln. Nästa stora revidering och gallring kommer att ske under sena våren 2016.
  De som ej betalat sin medlemsavgift kommer ej vidare att få några utskick såvida inte avgiften betalas in omgående!
  (Om listan visas liggande, klicka i bilden och välj "rotera medurs" så blir den lättare att läsa)

   

 • Öppethållning på kansliet  2016 (2016-07-01)
  Nu tar vi lite semester fram till 25 augusti då Museet har stängt för säsongen. Den som behöver nå oss gör detta enklast via mail alt. genom de telefonnummer som finns angivna nedan!
  Vi finns normalt på plats  torsdagar 13:00 - 15:30. Huvuddelen av tiden får du som vill nå någon av oss söka oss hos Flyg- & Lottamuseet eftersom vi oftast jobbar med restaureringen av fpl. och dokumentarkivet där, så ring gärna före så kan vi avtala om en tid. Om du vill komma i kontakt med oss, använd telefonnumren nedan!
  Anders Falk          070-550 65 07 (Projekt J32B)
  Christer Nordlund 070-342 98 20 (förrådsställda delar av våra samlingar)
  Göran Olsson         070-273 64 18 (Dokument och övriga handlingar)
   
 • Projekt J32B  (2016-06-09)
  Sedan 1997 har en J32 varit deponerad vid Flyg- och Lottamuseet. Flygplanet med individnr. 32601 hade senast flugits vid målflygdiv och
  byggdes  där om till version 32E. Fpl var i detta skick då det överlämnades till museet dock var den elektroniska utrustningen avlägsnad.
  Eftersom flygplanet flugits vid F4 och då som en J32B (D01),  togs beslutet att återställa flygplanet till det skick och den utrustningsnivå det hade under 60-talet.
  Medlemmar i Kamratföreningen med erfarenheter från J32-tiden har tagit på sig ansvaret för detta arbete, ett arbete som efter att vi fått alla tillstånd från FVM, har pågått sedan 2012,
   arbetet kommer att kunna vara avslutat vid årsskiftet 2016 / 2017. Ev med mindre kvarstående justeringar.
  Återställningsarbetet  i princip klart (endast detaljer återstår) kabinen är helt återställd. Flygplanet kommer att förevisas med standardbeväpning på vänster sida (akan, Rb24 och jrakkapsel m/57).  fpl. har även fungerande inner- och instrumentbelysning. Återställningsarbetet beräknas avslutas under 2014, därefter skall Flyg-& Lottamuseet kunna visa upp världens enda bevarade och i originalskick varande J 32B
  .
   

 • I vårt bibliotek finns.....(2015-11-19)
  .... mycket läsvärt. Vi har till exempel nästan samtliga utgivna flottiljböcker och böcker om de gamla flygplanstyperna.
  Här finner du en förteckning över alla våra böcker som du kan låna. Dessutom har vi alltid senaste numret av Svensk Flyghistorisk tidning.
  Tidningar utlånas normalt inte ut utan måste läsas på plats, liksom uppslagsverk och övrig referenslitteratur.
   
 • Meddela oss adressändring!  (2013-07-28)
  När du byter bostad, glöm inte bort att meddela oss så att vi kan ändra i medlemsregistret.
  Om du saknar tidningen eller annat E-postutskick från oss, kan detta vara orsaken!

  Samma gäller om du skaffar eller byter E-postadress.
  Du meddelar oss enklast via
  E-post!
   
 • Medlemskap i F4 Kamratförening ger fördelar...2013-11-02)
  Du vet väl om att det finns fördelar att hämta med ditt medlemskap i F4 Kamratförening?
  Om du skall måla om huset kan du spara riktigt stora pengar genom att nyttja vår medlemsrabatt på XL-Bygg Fresks.
  genom att nyttja rabatten får du 25% rabatt på bl a färgen!. Du erhåller rabatten genom att uppge vårt kundnummer

  som du fick i Frösö Lägerblad #17.
         

Tidningen: (2015-11-12) 
 

Tyvärr ingen tidning utlagd

denna gång!
 

Nu är Frösö lägerblad nummer 20 under tryckning! Nu hoppas vi att just DU också vill vara med att skapa nästa nummer (#20) som kommer ut lagom till midsommar 2016, Detta gör du genom att lämna ditt bidrag i form av berättelser, artiklar, upplevda händelser eller annat som Du gärna vill delge andra. Skicka in ditt bidrag, helst i "digital" form till ordf@f4kamratforening.se, men det går även bra nedskrivet på papper till föreningens ordinarie postadress:
c/o Anders Falk, Benskedsvägen 11, 83161 ÖSTERSUND
Vi måste ha ditt bidrag SENAST den 15 maj 2016.

Har du inte fått någon tidning? Då har du förmodligen inte betalat din medlemsavgift!

Från och med #20 kommer tidningen att läggas ut på hemsidan med ca en månads fördröjning! 
150:- till BG: 5048-6885
Vi påminner också om att medlemsavgiften för 2016 skall vara inbetald nu!
Vid styrelsemöte har tagits beslutet att: för att få ta del av ett av föreningen subventionerat pris SKALL innevarande års medlemsavgift vara inbetald.

 

 
 

 Här till vänster kan du läsa senaste nummer av Frösö lägerblad i färg!
 Vi har av utrymmesskäl tagit bort tidigare nummer av tidningen. I
 fortsättningen kommer bara det senaste numret att läggas ut, efter 30/7
 respektive 15/12.

 • Tidigare utgivna nummer kan beställas till  självkostnadspris (20:- )
 

BOKTIPSET:

Läsvärt från vårt välförsedda bibliotek


( Vill du låna, ta då kontakt med i första hand Göran Olsson )

   Två faktaböcker om STRIL 50 och STRIL60 där myckna intressanta  uppgifter  kan hittas! Trevlig läsning för den upplevde STRIL 50-systemet
 som ju var i bruk vid F 4 och sektor N3 under huvuddelen av
 dess levnadstid.
Nu har även delen om STRIL 60-systemet kommit! Nu kan den som så
 önskar förkovra sig i det mesta som rör Flygvapnets stridsledningssystem

  Finns i vårt referensbibliotek.
 (Lånas normalt inte ut för "hemläsning")

 

 

     

 


Övrigt:

 

 

 

                

Lyssna till Jämtlands flygflottiljs marsch

                      
                        webbmaster

Copyright © 2006 F4 Kamratförening. Vinjettfoto: Anders Falk
Senast ändrad: 23 juli 2016 18:40