Postadress: c/o Anders Falk Benskedsvägen 11 831 61 ÖSTERSUND     E-post: info@f4kamratforening.se

 I  HISTORIA MUSEUM  BLI MEDLEM  KONTAKT  LÄNKAR GÄSTBOK  HISTORIEARKIVET  I BILDGALLERI I KALENDER


J29F vid fd. militärrestaurangen   


Minnesstenen som avtäcktes 2005-06-21     Foto Kamratföreningen
 

 


J35D vid fd. militärrestaurangen   

 


 

Jämtlands flygflottilj, F 4, var vid sin nedläggning Sveriges äldsta flygflottilj med anor från 1926, då flottiljen sattes upp som Fjärde Flygkåren, samtidigt som det
svenska flygvapnet blev en fristående försvarsgren.

F 4:s huvuduppgift var att utbilda insatsförband (Flygförband) och personal (inklusive värnpliktiga) så att de uppfyllde de krav som ställdes för att i väpnad strid kunna försvara vårt lands frihet och nationella oberoende.
Jämtlands flygflottilj lades (som flygflottilj) ned den 30 juni 2005 som en följd av riksdagens beslut om kommande inriktning för Försvarsmakten - Försvarsbeslut 2004. Från detta datum övergick flottiljen till att vara AO F 4 (avvecklingsorganisation F 4). Avvecklingen var slutförd den 30 juni 2006, då flottiljens flagga halades för sista gången.

F 4 Kamratförening bildades 1945, för att gå i vila under femtiotalets början. 1981 återupplivades kamratföreningen och har sedan dess genomfört en aktiv verksamhet, genom skapande av förbandsmuseum, resor, vår- och julfester.
I
och med nedläggningen av flottiljen så är F 4 Kamratförening ett forum för att bevara F 4:s minne och historia samt vidmakthålla tillhörigheten bland före detta anställda, värnpliktiga, frivilligpersonal och övriga av föreningen intresserade. Föreningen har idag 2016, ca. 250 medlemmar varav ett 10-tal arbetar aktivt inom Militärmuseiföreningen och i samverkan med Svensk flyghistorisk förening  Jämtland/Härjedalen.


  Nyheter och notiser

I MÖTESPROTOKOLL I BUTIKEN I

  Senast ändrad: 07 januari 2019 17:08

 • Senast ändrat:
  2018-12-02: Allmän uppdatering indexsida.
  2018-12-21: ordf.Jul-/Nyårshälsning
  2019-01-05: Matrikeluppdat.
  2019-01-07: Allmän uppdat.
   
 • Ordförandens Jul- och Nyårshälsning
  Vi närmar oss slutet på verksamhetsåret 2018 och ett nytt år väntar på att få tas i anspråk.
  Året som just är på väg att avslutas blev för Jämtlands flygflottiljs kamratförening ett år där vi verkligen kunde notera föreningsmedlemmarnas låga intresse för vår verksamhet, föreningens årsmöte lockade inte till närvaro. Vårt upprop till medlemmarna om att komma med önskemål om förslag till besöksmål för vår sommarresa, klingade ohört. Resultatet blev att resan ställdes in. Intresset för vårt julbord var inte heller speciellt stort. Visserligen hade vi väl mycket strul detta år, men den aktiviteten kunde i alla fall genomföras.
  Antalet "spontana" besök i vårt föreningsarkiv har varit i princip noll under åren! I vårt arkiv finns massor av fotografier från verksamheten på och runt F 4 att ta del av, vi har tidningar och böcker som kan lånas hem, vi har DVD-filmer att låna ut. Kort sagt det finns mycket i vårt arkiv att ta del av.
  Den fråga man då allt oftare ställer sig "vad gör vi för fel vad vill medlemmarna?"
  Varför inte se till att göra 2019 till det år då vi vänder på utvecklingen och gemensamt jobbar för en ökad gemenskap där vi vårdar minnet av F 4, våra gamla arbetskamrater och alla fina minnen vi har därifrån. Låt oss börja med ett välbesökt årsmöte 2019-03-14
   
 • Frösö lägerblad #25 (2018-11-08)
  Tidningarna hämtade från tryckeriet idag, 11-08, under förmiddagen. Halva utskicket packades och lades på brevlådan under eftermiddagen.
  Resterande tidningar skickas under morgondagen, du bör alltså ha fått din tidning nu.
   
 • Medlemsavgifter (2019-01-07)
  Nytt år och detta betyder att det är dags för årsavgiften för ditt medlemskap i F 4 Kamratförening. I likhet med de senaste åren är avgiften för
  2019 150:- som du gärna får betala i god tid före 1. april, som är senaste datum för inbetalning Du betalar som vanligt till bankgirokoknto:5048-6885,
  Ange gärna ditt medlemsnummer som referens
  Kolla medlemsmatrikeln HÄR
   
 • E-postadresser (2017-03-14)
  Vi har noterat att många uppgivna e-postadresser i vårt medlemsregister inte är giltiga längre, därför är det bra om du kollar att vi har rätt adress noterad på dig!
  Detta gör du enklast genom att kolla uppgifterna i medlemsregistret. Skicka oss en ändring om vi har fel uppgifter.
 • Öppethållning på kansliet  2019 (2018-12-01)
  kansliet håller stängt för Jul / Nyår från 2018-12-17, öppnar åter från 2019-01-17
   Därefter finns vi på plats enligt tidigare rutin.
  Vi kommer vi att vara delar av året i Lockneberget. Vi finns normalt på plats på Optand  torsdagar 13:00 - 15:30. Huvuddelen av tiden får du som vill nå någon av oss söka oss hos Flyg- & Lottamuseet eftersom vi oftast jobbar med restaureringen av fpl. och dokumentarkivet där, så ring gärna före så kan vi avtala om en tid. Om du vill komma i kontakt med oss, använd telefonnumren nedan! Udda veckonummer är vi normalt i Lockneberget och jämna veckonummer finns vi ute i Optand.
  Befattningen som arkivarie har efter Göran Olsson övertagits av Christer Nordlund.

  Anders Falk          070-550 65 07 (Projekt J32B) 
  Christer Nordlund 070-342 98 20 (Våra handlingar och dokument)
  Tord Andersson    070-372 95 92 (förrådsställda delar av våra samlingar)
   
 • Projekt J32B  (2018-11-08)
  Sedan 1997 har en J32 varit deponerad vid Flyg- och Lottamuseet. Flygplanet med individnr. 32601 levererades till F 1 1960 och därefter övertogs det av F 4 1966, hade senast flugits vid målflygdiv och byggdes  där om till version 32E. Fpl var i detta skick då det överlämnades till museet dock var den elektroniska utrustningen avlägsnad.
  Eftersom flygplanet flugits vid F4 och då som en J32B (D01),  togs beslutet att återställa flygplanet till det skick och den utrustningsnivå det hade under 60-talet.
  Medlemmar i Kamratföreningen med erfarenheter från J32-tiden har tagit på sig ansvaret för detta arbete, ett arbete som efter att vi fått alla tillstånd från FVM, har pågått sedan 2012,
   Återställningsarbetet är nu i princip klart (endast detaljer återstår).  Flygplanet  förevisas med standardbeväpning på vänster sida (akan, Rb24 och jrakkapsel m/57).  fpl. har även fungerande inner- och instrumentbelysning. Flyg-& Lottamuseet kan numera visa upp världens just nu enda bevarade och i originalskick varande J 32B
  .
  Fortsättningsvis kommer flygplanet att presenteras med öppen kabinhuv (säsongen 2017:s försök med stängd huv kunde konstateras var mindre lyckat).
  Projektet J 32B är nu att anse som avslutat och resterande "justeringsarbeten" är vilande fram till våren 2019!
   

 • I vårt bibliotek finns.....(2017-02-16)
  .... mycket läsvärt. Vi har till exempel nästan samtliga utgivna flottiljböcker och böcker om de gamla flygplanstyperna.
  Här finner du en förteckning över alla våra böcker som du kan låna. Dessutom har vi alltid senaste numret av Svensk Flyghistorisk tidning.
  Tidningar utlånas normalt inte ut utan måste läsas på plats, liksom uppslagsverk och övrig referenslitteratur.
  Glöm inte bort att du även kan låna DVD-filmerna om fpl. 29, 32, 35 och 37 som vi har i vårt bibliotek!
   
 • Meddela oss adressändring!  (2013-07-28)
  När du byter bostad, glöm inte bort att meddela oss så att vi kan ändra i medlemsregistret.
  Om du saknar tidningen eller annat E-postutskick från oss, kan detta vara orsaken!

  Samma gäller om du skaffar eller byter E-postadress.
  Du meddelar oss enklast via
  E-post!
   
 • Medlemskap i F4 Kamratförening ger fördelar...2013-11-02)
  Du vet väl om att det finns fördelar att hämta med ditt medlemskap i F4 Kamratförening?
  Om du skall måla om huset kan du spara riktigt stora pengar genom att nyttja vår medlemsrabatt på XL-Bygg Fresks.
  genom att nyttja rabatten får du 25% rabatt på bl a färgen!. Du erhåller rabatten genom att uppge vårt kundnummer

  som du fick i Frösö Lägerblad #24.
  Vid våra olika aktivteter försöker vi så långt som möjligt subventionera priserna för att så många som möjligt skall kunna deltaga.
         

Tidningen: (2018-11-08) 
 
Frösö lägerblad  #25 har nu skickats ut, Nu hoppas vi att just DU också vill vara med att skapa nästa nummer (#26) som kommer ut 130/6, 2019, Detta gör du genom att lämna ditt bidrag i form av berättelser, artiklar, upplevda händelser eller annat som Du gärna vill delge andra. Skicka in ditt bidrag, helst i "digital" form till ordf@f4kamratforening.se, men det går även bra nedskrivet på papper till föreningens ordinarie postadress:
c/o Anders Falk, Benskedsvägen 11, 83161 ÖSTERSUND
Vi måste ha ditt bidrag SENAST den 15 okt. 2018.

Har du inte fått någon tidning? Då har du förmodligen inte betalat din medlemsavgift!

150:- till BG: 5048-6885
Följande gäller: för att få ta del av ett av föreningen subventionerat pris SKALL innevarande års medlemsavgift vara inbetald.

 

 Här till vänster kan du läsa senaste nummer av Frösö lägerblad i färg!
 Vi har av utrymmesskäl tagit bort tidigare nummer av tidningen. I
 fortsättningen kommer bara det senaste numret att läggas ut, efter 30/7 respektive 15/12.

 • Tidigare utgivna nummer kan beställas till  självkostnadspris (20:- ) eller hämtas på vårt kansli
 

BOKTIPSET:

Läsvärt från vårt välförsedda bibliotek


 

  
  
 Ännu en bok från SMB denna gång om Sveriges försvar under andra världskriget.
Mycket läsvärd bok om svensk militärhistoria. Tillgänglig från vårt bibliotek 1/10

 

 
 

 


Övrigt:

 

 

 

                

Lyssna till Jämtlands flygflottiljs marsch

15
                      
                        webbmaster

Copyright © 2006 F4 Kamratförening. Vinjettfoto: Anders Falk
Senast ändrad: 07 januari 2019 17:08