Postadress: c/o Anders Falk Benskedsvägen 11 831 61 ÖSTERSUND     E-post: info@f4kamratforening.se

 I  HISTORIA MUSEUM  BLI MEDLEM  KONTAKT  LÄNKAR GÄSTBOK  HISTORIEARKIVET  I BILDGALLERI I KALENDER


J29F vid fd. militärrestaurangen   


Minnesstenen som avtäcktes 2005-06-21     Foto Kamratföreningen
 

 


J35D vid fd. militärrestaurangen   

 

Jämtlamtlands flygflottilj, F 4, var vid sin nedläggning Sveriges äldsta flygflottilj med anor från 1926, då flottiljen sattes upp som Fjärde Flygkåren, samtidigt som det
svenska flygvapnet blev en fristående försvarsgren.

F 4:s huvuduppgift var att utbilda insatsförband (Flygförband) och personal (inklusive värnpliktiga) så att de uppfyllde de krav som ställdes för att i väpnad strid kunna försvara vårt lands frihet och nationella oberoende.
Jämtlands flygflottilj lades (som flygflottilj) ned den 30 juni 2005 som en följd av riksdagens beslut om kommande inriktning för Försvarsmakten - Försvarsbeslut 2004. Från detta datum övergick flottiljen till att vara AO F 4 (avvecklingsorganisation F 4). Avvecklingen var slutförd den 30 juni 2006, då flottiljens flagga halades för sista gången.

F 4 Kamratförening bildades 1945, för att gå i vila under femtiotalets början. 1981 återupplivades kamratföreningen och har sedan dess genomfört en aktiv verksamhet, genom skapande av förbandsmuseum, resor, vår- och julfester.
I
och med nedläggningen av flottiljen så är F 4 Kamratförening ett forum för att bevara F 4:s minne och historia samt vidmakthålla tillhörigheten bland före detta anställda, värnpliktiga, frivilligpersonal och övriga av föreningen intresserade. Föreningen har idag 2014, ca. 200 medlemmar varav ett 10-tal arbetar aktivt inom Militärmuseiföreningen och i samverkan med Svensk flyghistorisk förening  Jämtland/Härjedalen.
 


  Nyheter och notiser
I MÖTESPROTOKOLL I BUTIKEN I

  Senast ändrad: 16 april 2014 18:38

                                                Vi tillönskar alla En Glad Påsk!

 • Ett meddelande från F4 officerskår (2014-04-16)
   

  Stugföreningen inom F4 officerskår,  efterlyser ev intresserade nya medlemmar till föreningen. Kriteriet för medlemsskap är att man arbetat på F4, militär eller civil, eller har någon
  annan anknytning till F4 eller föreningen.
  Ev intresserade kan kontakta mig J-O Nilsson 063-22241
   
 • F4 officerssällskaps gamla bestick  (2014-04-05)

  På den tid det begav sig hade F 4 Officerssällskap som tradition att den officer som lämnade F 4 skulle lämna efter sig bestick med sitt och hustrus namn ingraverat.
  I kamratföreningens arkiv på Teknikland finns lista/register över besticken och respektive givare. För dig som skänkt bestick finns i dag möjlighet att besöka Teknikland ute på Optand och få tillbaka dina skänkta bestick. Enklast är att du kontaktar Anders Falk eller Göran Olsson i Kamratföreningens styrelse.
  Som tidigare skrivits på denna hemsida så finns i dag 30 kuvert av Officerssällskapets tallrikar och bestick deponerade på Kungsgården. Det är bara att beställa fram dessa om du som gammal F 4:ing planerar att ha någon middag på Kungsgården.

  I onsdags (2/4) genomförde F 4:s fd. flygande personal sin årliga herrmiddag på Kungsgården. De 25 närvarande avnjöt en god måltid med utnyttjande av både bestick och porslin. Många minnen väcktes när man läste de namn som stod på besticken. Att sedan ett rum på Kungsgården nu dekorerats med tavlor på F 4:s första chefer bidrar också till den rätta känslan av gamla tider.

     
  Asbjörn Norling

   
 • Årsmötet 2014... (2014-03-20)
  Genomfördes i god ordning och den enda förändringen blev att vår mångårige ordförande K-G Holmberg lämnade över rodret till Anders Falk. K-G stannar dock kvar som suppleant
  och kommer inte att vara  sysslolös i den befattningen!
   
 • Årets första uppdatering av medlemsmatrikeln (2014-03-10)
  Vår kassör har levererat årets första uppdatering av Medlemsmatrikeln. Nästa revidering och gallring kommer att ske under juni månad!
   
 • Medlemskap i F4 Kamratförening ger fördelar...2013-07-30)
  Du vet väl om att det finns fördelar att hämta med ditt medlemskap i F4 Kamratförening?
  Om du skall måla om huset kan du spara riktigt stora pengar genom att nyttja vår medlemsrabatt på XL-Bygg Fresks.
  genom att nyttja rabatten får du 25% rabatt på bl a färgen!. Du erhåller rabatten genom att uppge kundnummer
  19208.

       
 • Öppethållning på kansliet (2014-03-26)
  Torsdag 17/4 håller kansliet stängt eftersom det är skärtorsdag denna dag! Välkommen åter den 24/4!
  Om du vill komma i kontakt med oss, använd telefonnumren nedan!

  Nu har vi planerat för hela året 2014 och enats om följande, torsdagar ojämna veckonummer finns vi på kansliet Optand, jämna veckonummer finns vi i
  Lockneberget för att slutföra inventeringen. Fram till mitten av juni låter vi dock arbetena i Lockneberget  vara vilande. Om du vill nå någon av oss så skicka ett mail. (E-post)  

  OBS! det finns ingen mobiltfntäckning när vi är i berget!

  Från nyår återupptar vi arbetena i Lockneberget under jämna veckor. Övriga veckor finns vi i anslutning till kansliet eller Flyg- & lottamuseet.
  Behöver du nå oss via telefon, använd telefonnumren nedan! Den telefon som tidigare fanns att tillgå på kansliet är numera bortkopplad.
  Anders Falk          070-550 65 07 (Projekt J32B)
  Christer Nordlund 070-342 98 20 (förrådsställda delar av våra samlingar)
  Göran Olsson         070-273 64 18 (Dokument och övriga handlingar)
   
   
 • Projekt J32B  (2014-04-10)
  Sedan 1997 har en J32 varit deponerad vid Flyg- och Lottamuseet. Flygplanet med individnr. 32601 hade senast flugits vid målflygdiv och
  byggdes  där om till version 32E. Fpl var i detta skick då det överlämnades till museet dock var den elektroniska utrustningen avlägsnad.
  Eftersom flygplanet flugits vid F4 och då som en J32B (D01),  togs beslutet att återställa flygplanet till det skick och den utrustningsnivå det hade under 60-talet.
  Medlemmar i Kamratföreningen med erfarenheter från J32-tiden har tagit på sig ansvaret för detta arbete, ett arbete som nu efter att vi fått alla tillstånd
  från FVM, har startat, ett arbete som kommer att ta minst fram till nästa höst.
  Återställningsarbetet har nu kommit halvvägs, baksitsen är i princip klar (endast detaljer återstår) och stora delar av framsitsen är återställd. Flygplanet kommer att förevisas med standardbeväpning på vänster sida (akan, Rb24 och jrakkapsel). Återställningsarbetet beräknas avslutas under 2014, därefter skall Flyg-& Lottamuseet kunna visa upp världens
  enda bevarade och i originalskick varande J 32B
  .
   

 • I vårt bibliotek finns.....(2013-05-23)
  .... mycket läsvärt. Vi har till exempel nästan samtliga utgivna flottiljböcker och böcker om de gamla flygplanstyperna.
  Här finner du en förteckning över alla våra böcker som du kan låna. Dessutom har vi alltid senaste numret av Svensk Flyghistorisk tidning.
  Tidningar utlånas normalt inte ut utan måste läsas på plats, liksom uppslagsverk och övrig referenslitteratur.
   
 • Nyinkommet till vårt arkiv (2014-03-26)
  Vårt arkiv/bibliotek ökar kontinuerligt i storlek och kan idag tillgodose de flesta önskemålen. Gör ett besök även du.
   
 • Meddela oss adressändring!  (2013-07-28)
  När du byter bostad, glöm inte bort att meddela oss så att vi kan ändra i medlemsregistret.
  Om du saknar tidningen eller annat E-postutskick från oss, kan detta vara orsaken!

  Samma gäller om du skaffar eller byter E-postadress.
  Du meddelar oss enklast via
  E-post!

   


Tidningen: (2013-11-15) 
 

 

Vill du läsa tidningen här?
Klicka på bilden!
 

   Frösö lägerblad nummer 15 är nu  utskickad.  Nu jobbar vi med  att samla material till nästa nummer av vår tidning!
Vi hoppas just DU vill vara med att skapa kommande nummer (#16) Detta gör du genom att lämna ditt bidrag i form av berättelser, artiklar, upplevda händelser eller annat som Du gärna vill delge andra. Skicka in ditt bidrag, helst i "digital" form till webmaster@f4kamratforening.se, men det går även bra nedskrivet på papper till föreningens ordinarie postadress:
Bc/o Anders Falk, Benskedsvägen 11, 83161 ÖSTERSUND
Vi måste ha ditt bidrag SENAST den 1  juni 2014.

Här nedan kan du läsa senaste nummer av Frösö lägerblad i färg!
Vi har av utrymmesskäl tagit bort tidigare nummer av tidningen. I fortsättningen kommer bara det senaste numret att läggas ut, efter 30/6 respektive 15/11.

 • Tidigare utgivna nummer kan beställas till  självkostnadspris (20:- )
 

BOKTIPSET:

Läsvärt från vårt välförsedda bibliotek


( Vill du låna, ta då kontakt med i första hand Göran Olsson )

 

 


Övrigt:

 

 

 

                

Lyssna till Jämtlands flygflottiljs marsch

 

Besöksstatistik:
2013 hade vi total44396. besökare (nytt rekord!)

Hittills i  år har vi haft:
2.369 besökare 
(2014-02-11)
 

                     
                        webbmaster

Copyright © 2006 F4 Kamratförening. Vinjettfoto: Anders Falk
Senast ändrad: 16 april 2014 18:38