Postadress: c/o Anders Falk Benskedsvägen 11 831 61 ÖSTERSUND     E-post: info@f4kamratforening.se

 I  HISTORIA MUSEUM  BLI MEDLEM  KONTAKT  LÄNKAR GÄSTBOK  HISTORIEARKIVET  I BILDGALLERI I KALENDER


J29F vid fd. militärrestaurangen   


Minnesstenen som avtäcktes 2005-06-21     Foto Kamratföreningen
 

 


J35D vid fd. militärrestaurangen   

 


 

Jämtlands flygflottilj, F 4, var vid sin nedläggning Sveriges äldsta flygflottilj med anor från 1926, då flottiljen sattes upp som Fjärde Flygkåren, samtidigt som det
svenska flygvapnet blev en fristående försvarsgren.

F 4:s huvuduppgift var att utbilda insatsförband (Flygförband) och personal (inklusive värnpliktiga) så att de uppfyllde de krav som ställdes för att i väpnad strid kunna försvara vårt lands frihet och nationella oberoende.
Jämtlands flygflottilj lades (som flygflottilj) ned den 30 juni 2005 som en följd av riksdagens beslut om kommande inriktning för Försvarsmakten - Försvarsbeslut 2004. Från detta datum övergick flottiljen till att vara AO F 4 (avvecklingsorganisation F 4). Avvecklingen var slutförd den 30 juni 2006, då flottiljens flagga halades för sista gången.

F 4 Kamratförening bildades 1945, för att gå i vila under femtiotalets början. 1981 återupplivades kamratföreningen och har sedan dess genomfört en aktiv verksamhet, genom skapande av förbandsmuseum, resor, vår- och julfester.
I
och med nedläggningen av flottiljen så är F 4 Kamratförening ett forum för att bevara F 4:s minne och historia samt vidmakthålla tillhörigheten bland före detta anställda, värnpliktiga, frivilligpersonal och övriga av föreningen intresserade. Föreningen har idag 2016, ca. 250 medlemmar varav ett 10-tal arbetar aktivt inom Militärmuseiföreningen och i samverkan med Svensk flyghistorisk förening  Jämtland/Härjedalen.


  Nyheter och notiser

I MÖTESPROTOKOLL I BUTIKEN I

  Glöm inte bort ÅRSMÖTET den 9/3kl. 19:00

Senast ändrad: 27 februari 2017 16:37

 • Senast ändrat:
  2016-12-14: Tidningen utlagd + allmän uppdat.
  2017-01-06: Fel datum angivet för årsmötet 2017.
  2017-01-25: Medlemsmatr. uppdat.
  2017-02-21 Kallelse till Årsmötet


  Fotoutställning på Jamtli (2017-02-22)
  Söndag 26/2 öppnar en fotoutställning om flygflottiljen F 4 med bilder ur flottiljens verksamhet 1926 --2006.
   


 •  
 • Ordinarie ÅRSMÖTE 2017  (2017-02-21)
  Jämtlands flygflottiljs kamratförening kallar härmed sina medlemmar till ordinarie årsmötesförhandlingar:
  Torsdagen 2017-03-09 kl.19:00
  Restaurang KRONAN Teknikland
  Efter förhandlingarna bjuder föreningen på enklare förtäring.
  Välkommen!

   
 •  Nu är vi igång igen (2017-01-19)
  Idag har vi dragit igång verksamheten igen med att fortsätta gallring av vår materiel nere i Lockneberget. Vi har börjat att plocka ut i första hand tavlor och fotografier som vi under året kommer att bjuda ut via vår "loppisverksamhet"! Vi kommer att meddela när det är dags.   
 • Tryckfel i senaste Frösö lägerblad 21 (2017-01-06)
  Tyvärr kan vi konstatera att det är ett tryckfel i senaste (#21) numret av vår tidning.
  Datumet för årsmötet är felaktigt angivet till 2017-03-19 men skall vara 2017-03-09. Vi kan bara beklaga felet!
   
 • Flygvapenchefen besökte F 4 Kamratförening (2016-10-24)
  Den 24 oktober besökte Flygvapenchefen F 4 Kamratförening och genomförde en minnesceremoni över flottiljen.
  Totalt var det ett 30-tal som valt att närvara vid ceremonin. Allt genomfördes i ett typiskt höstväder med duggregn och temp på bara någon enstaka plusgrad.
  En krans lades ner vid "klockstapeln" vilken fick utgöra ett minnesmonument för flottiljen (den har ju tidigare varit uppställd på flottiljen).
 • Årets första uppdatering av medlemsmatrikeln (2017-01-11)
  Vår kassör har levererat underlaget för den senaste uppdateringen av Medlemsmatrikeln. Nästa stora revidering och gallring kommer att ske under våren 2017.
  De som ej betalat sin medlemsavgift kommer ej vidare att få några utskick såvida inte avgiften betalas in omgående!
  (Om listan visas liggande, klicka i bilden och välj "rotera medurs" så blir den lättare att läsa)

   

 • Öppethållning på kansliet  2016/2017 (2016-12-14)
  Kansliet öppnar igen 2017-01-19. Vi kommer vi att vara stora delar av vintern/våren i Lockneberget.
  Vi finns normalt på plats  torsdagar 13:00 - 15:30. Huvuddelen av tiden får du som vill nå någon av oss söka oss hos Flyg- & Lottamuseet eftersom vi oftast jobbar med restaureringen av fpl. och dokumentarkivet där, så ring gärna före så kan vi avtala om en tid. Om du vill komma i kontakt med oss, använd telefonnumren nedan!
  Anders Falk          070-550 65 07 (Projekt J32B)
  Christer Nordlund 070-342 98 20 (förrådsställda delar av våra samlingar)
  Göran Olsson         070-273 64 18 (Dokument och övriga handlingar)
   
 • Projekt J32B  (2016-02-23)
  Sedan 1997 har en J32 varit deponerad vid Flyg- och Lottamuseet. Flygplanet med individnr. 32601 hade senast flugits vid målflygdiv och
  byggdes  där om till version 32E. Fpl var i detta skick då det överlämnades till museet dock var den elektroniska utrustningen avlägsnad.
  Eftersom flygplanet flugits vid F4 och då som en J32B (D01),  togs beslutet att återställa flygplanet till det skick och den utrustningsnivå det hade under 60-talet.
  Medlemmar i Kamratföreningen med erfarenheter från J32-tiden har tagit på sig ansvaret för detta arbete, ett arbete som efter att vi fått alla tillstånd från FVM, har pågått sedan 2012,
   arbetet kommer att kunna vara avslutat vid årsskiftet 2016 / 2017. Ev med mindre kvarstående justeringar.
  Återställningsarbetet  i princip klart (endast detaljer återstår) kabinen är helt återställd. Flygplanet kommer att förevisas med standardbeväpning på vänster sida (akan, Rb24 och jrakkapsel m/57).  fpl. har även fungerande inner- och instrumentbelysning. Återställningsarbetet rullar på enligt plan och ser ut att kunna vara klart under 2017,  därefter skall Flyg-& Lottamuseet kunna visa upp världens enda bevarade och i originalskick varande J 32B
  .
   

 • I vårt bibliotek finns.....(2017-02-17)
  .... mycket läsvärt. Vi har till exempel nästan samtliga utgivna flottiljböcker och böcker om de gamla flygplanstyperna.
  Här finner du en förteckning över alla våra böcker som du kan låna. Dessutom har vi alltid senaste numret av Svensk Flyghistorisk tidning.
  Tidningar utlånas normalt inte ut utan måste läsas på plats, liksom uppslagsverk och övrig referenslitteratur.
   
 • Meddela oss adressändring!  (2013-07-28)
  När du byter bostad, glöm inte bort att meddela oss så att vi kan ändra i medlemsregistret.
  Om du saknar tidningen eller annat E-postutskick från oss, kan detta vara orsaken!

  Samma gäller om du skaffar eller byter E-postadress.
  Du meddelar oss enklast via
  E-post!
   
 • Medlemskap i F4 Kamratförening ger fördelar...2013-11-02)
  Du vet väl om att det finns fördelar att hämta med ditt medlemskap i F4 Kamratförening?
  Om du skall måla om huset kan du spara riktigt stora pengar genom att nyttja vår medlemsrabatt på XL-Bygg Fresks.
  genom att nyttja rabatten får du 25% rabatt på bl a färgen!. Du erhåller rabatten genom att uppge vårt kundnummer

  som du fick i Frösö Lägerblad #17.
  Vid våra olika aktivteter försöker vi så långt som möjligt subventionera priserna för att så många som möjligt skall kunna deltaga.
         

Tidningen: (2015-11-10) 
 

 

Nu är Frösö lägerblad nummer 21 utskickad! Nu hoppas vi att just DU också vill vara med att skapa nästa nummer (#22) som kommer ut efter midsommar 2017, Detta gör du genom att lämna ditt bidrag i form av berättelser, artiklar, upplevda händelser eller annat som Du gärna vill delge andra. Skicka in ditt bidrag, helst i "digital" form till ordf@f4kamratforening.se, men det går även bra nedskrivet på papper till föreningens ordinarie postadress:
c/o Anders Falk, Benskedsvägen 11, 83161 ÖSTERSUND
Vi måste ha ditt bidrag SENAST den 15 maj 2017.

Har du inte fått någon tidning? Då har du förmodligen inte betalat din medlemsavgift!

Från och med #20 kommer tidningen att läggas ut på hemsidan med ca en månads fördröjning! 
150:- till BG: 5048-6885
Vi påminner också om att medlemsavgiften för 2017 kan betalas redan nu!
Vid styrelsemöte har tagits beslutet att: för att få ta del av ett av föreningen subventionerat pris SKALL innevarande års medlemsavgift vara inbetald.

 

 
 

 Här till vänster kan du läsa senaste nummer av Frösö lägerblad i färg!
 Vi har av utrymmesskäl tagit bort tidigare nummer av tidningen. I
 fortsättningen kommer bara det senaste numret att läggas ut, efter 30/7
 respektive 15/12.

 • Tidigare utgivna nummer kan beställas till  självkostnadspris (20:- )
 

BOKTIPSET:

Läsvärt från vårt välförsedda bibliotek


( Vill du låna, ta då kontakt med i första hand Göran Olsson )

  
Nyinkommen bok om 32 Lansen, Lansenbok nummer 2 av Sven Stridsberg
som här redovisar samtliga tillverkade flygplan 32.
En ypperlig bok för den som vill fördjupa sig i Lansen!
Referenslitteratur, kan utlånas i undantagsfall!

 
 
     

 


Övrigt:

 

 

 

                

Lyssna till Jämtlands flygflottiljs marsch

                      
                        webbmaster

Copyright © 2006 F4 Kamratförening. Vinjettfoto: Anders Falk
Senast ändrad: 27 februari 2017 16:37