Postadress: c/o Anders Falk Benskedsvägen 11 831 61 ÖSTERSUND     E-post: info@f4kamratforening.se

 I  HISTORIA MUSEUM  BLI MEDLEM  KONTAKT  LÄNKAR GÄSTBOK  HISTORIEARKIVET  I BILDGALLERI I KALENDER


J29F vid fd. militärrestaurangen   


Minnesstenen som avtäcktes 2005-06-21     Foto Kamratföreningen
 

 


J35D vid fd. militärrestaurangen   

 

Jämtlands flygflottilj, F 4, var vid sin nedläggning Sveriges äldsta flygflottilj med anor från 1926, då flottiljen sattes upp som Fjärde Flygkåren, samtidigt som det
svenska flygvapnet blev en fristående försvarsgren.

F 4:s huvuduppgift var att utbilda insatsförband (Flygförband) och personal (inklusive värnpliktiga) så att de uppfyllde de krav som ställdes för att i väpnad strid kunna försvara vårt lands frihet och nationella oberoende.
Jämtlands flygflottilj lades (som flygflottilj) ned den 30 juni 2005 som en följd av riksdagens beslut om kommande inriktning för Försvarsmakten - Försvarsbeslut 2004. Från detta datum övergick flottiljen till att vara AO F 4 (avvecklingsorganisation F 4). Avvecklingen var slutförd den 30 juni 2006, då flottiljens flagga halades för sista gången.

F 4 Kamratförening bildades 1945, för att gå i vila under femtiotalets början. 1981 återupplivades kamratföreningen och har sedan dess genomfört en aktiv verksamhet, genom skapande av förbandsmuseum, resor, vår- och julfester.
I
och med nedläggningen av flottiljen så är F 4 Kamratförening ett forum för att bevara F 4:s minne och historia samt vidmakthålla tillhörigheten bland före detta anställda, värnpliktiga, frivilligpersonal och övriga av föreningen intresserade. Föreningen har idag 2014, ca. 200 medlemmar varav ett 10-tal arbetar aktivt inom Militärmuseiföreningen och i samverkan med Svensk flyghistorisk förening  Jämtland/Härjedalen.
 


  Nyheter och notiser

I MÖTESPROTOKOLL I BUTIKEN I

  Senast ändrad: 21 maj 2015 17:36

 

 • Senast ändrat:
  2015-03-31:Medlemsmatr. uppdat

  2015-04-08: Öppettider uppdat.
  2015-04-13: Protokll årsmötet 2015
  2015-04-23: Kontaktdata uppdat.
  2015-04-30: Div. mötesprot
  2015-05-13: Proj. J32 uppdat.
 • PÅ gång (2015-05-11)
  Påminner om några aktiviteter ute på Teknikland där DITT stöd behövs!
   
  23 maj Springmeet
  Jamtlands veteranbilklubb arrangerar och behöver funktionärer och har därför vänt sig bla till Milmus i sitt upprop för att söka personer som kan ställa upp. Anmäl dig under veckan till bernth.ohlsson@comhem.se så vidarebefordrar jag. Ersättning utgår i någon form! 
   
  13 juni säsongsöppnande av Teknikland med stor flygdag
  Ett samarrangemang mellan TL och föreningarna "runt fältet". Milmus behöver 15 personer för att klara sitt åtagande. Anmälan till bernth.ohlsson@comhem.se  senast 06-01.
   
  Husvärdar i Garnisonen
  Kontakta Teknikland på telefon 063-140551 för att informeras om teckningsläget och för att teckna sig. Du kan också ta del av teckningsläget genom att gå in på nätet - KollaSchemat.nu - skriv Teknikland i rutan för SNABBSÖK och klicka på sök - klicka dig fram till 13. juni och ta del av teckningsläget fram till 23. augusti.
   
  Tack för DITT stöd!
   

 • Årets andra uppdatering av medlemsmatrikeln (2015-03-31)
  Vår kassör har levererat årets sista uppdatering av Medlemsmatrikeln. Nästa stora revidering och gallring kommer att ske under våren 2015.
  Totalt har föreningen just nu 169 reg.  medlemmar varav 41 st har "glömt" att betala sin medlemsavgift, och nu därför kan känna sig anmodade att göra detta!
   

 • Öppethållning på kansliet  2015 (2015-05-03)
  Vi finns på plats  torsdagar 13:00 - 15:30. Huvuddelen av tiden får du som vill nå någon av oss söka oss hos Flyg- & Lottamuseet eftersom vi oftast jobbar med restaureringen av fpl. och dokumentarkivet där, så ring gärna före så kan vi avtala om en tid. Om du vill komma i kontakt med oss, använd telefonnumren nedan!
  Anders Falk          070-550 65 07 (Projekt J32B)
  Christer Nordlund 070-342 98 20 (förrådsställda delar av våra samlingar)
  Göran Olsson         070-273 64 18 (Dokument och övriga handlingar)
   
 • Projekt J32B  (2015-05-21)
  Sedan 1997 har en J32 varit deponerad vid Flyg- och Lottamuseet. Flygplanet med individnr. 32601 hade senast flugits vid målflygdiv och
  byggdes  där om till version 32E. Fpl var i detta skick då det överlämnades till museet dock var den elektroniska utrustningen avlägsnad.
  Eftersom flygplanet flugits vid F4 och då som en J32B (D01),  togs beslutet att återställa flygplanet till det skick och den utrustningsnivå det hade under 60-talet.
  Medlemmar i Kamratföreningen med erfarenheter från J32-tiden har tagit på sig ansvaret för detta arbete, ett arbete som efter att vi fått alla tillstånd från FVM, har pågått sedan 2012,
   arbetet kommer att kunna vara avslutat vid årsskiftet 2014 / 2015. Ev med mindre kvarstående justeringar.
  Återställningsarbetet  i princip klart (endast detaljer återstår) kabinen är i princip återställd. Flygplanet kommer att förevisas med standardbeväpning på vänster sida (akan, Rb24 och jrakkapsel m/57). Om allt går vägen kommer fpl. även att ha fungerande inner- och instrumentbelysning. Återställningsarbetet beräknas avslutas under 2014, därefter skall Flyg-& Lottamuseet kunna visa upp världens enda bevarade och i originalskick varande J 32B
  .
   

 • I vårt bibliotek finns.....(2014-10-30)
  .... mycket läsvärt. Vi har till exempel nästan samtliga utgivna flottiljböcker och böcker om de gamla flygplanstyperna.
  Här finner du en förteckning över alla våra böcker som du kan låna. Dessutom har vi alltid senaste numret av Svensk Flyghistorisk tidning.
  Tidningar utlånas normalt inte ut utan måste läsas på plats, liksom uppslagsverk och övrig referenslitteratur.
   
 • Meddela oss adressändring!  (2013-07-28)
  När du byter bostad, glöm inte bort att meddela oss så att vi kan ändra i medlemsregistret.
  Om du saknar tidningen eller annat E-postutskick från oss, kan detta vara orsaken!

  Samma gäller om du skaffar eller byter E-postadress.
  Du meddelar oss enklast via
  E-post!
   
 • Medlemskap i F4 Kamratförening ger fördelar...2013-11-02)
  Du vet väl om att det finns fördelar att hämta med ditt medlemskap i F4 Kamratförening?
  Om du skall måla om huset kan du spara riktigt stora pengar genom att nyttja vår medlemsrabatt på XL-Bygg Fresks.
  genom att nyttja rabatten får du 25% rabatt på bl a färgen!. Du erhåller rabatten genom att uppge vårt kundnummer

  som du fick i Frösö Lägerblad #17.
         

Tidningen: (2014-11-02) 
 

Vill du läsa tidningen här?
Klicka på bilden!
 

   Nu är Frösö lägerblad nummer 18  under planering och vi hoppas att just DU också vill vara med att skapa detta nummer (#18)som kommer ut lagom till sommaren, Detta gör du genom att lämna ditt bidrag i form av berättelser, artiklar, upplevda händelser eller annat som Du gärna vill delge andra. Skicka in ditt bidrag, helst i "digital" form till ordf@f4kamratforening.se, men det går även bra nedskrivet på papper till föreningens ordinarie postadress:
c/o Anders Falk, Benskedsvägen 11, 83161 ÖSTERSUND
Vi måste ha ditt bidrag SENAST den 15 juni 2015.

Om du inte fått någon tidning så har du förmodligen missat att betala medlemsavgiften för 2013 OCH 2014!
Betala in din avgift så kommer tidningen i fortsättningen!
150:- till BG: 5048-6885
Vi påminner också om att det är dags att betala in medlemsavgiften för 2015.

Här till vänster kan du läsa senaste nummer av Frösö lägerblad i färg!
Vi har av utrymmesskäl tagit bort tidigare nummer av tidningen. I fortsättningen kommer bara det senaste numret att läggas ut, efter 30/6 respektive 15/11.

 • Tidigare utgivna nummer kan beställas till  självkostnadspris (20:- )
 

BOKTIPSET:

Läsvärt från vårt välförsedda bibliotek


( Vill du låna, ta då kontakt med i första hand Göran Olsson )

En ny bok har inkommit till vårt bibliotek:
"Nattjakten under Kalla kriget"
Boken behandlar J 30 och J33 på F 1
Mikael Forslund har återigen framställt
en mycket läsvärd bok om en "Flygepok"
under Kalla Krigets dagar.
 

 


Övrigt:

 

 

 

                

Lyssna till Jämtlands flygflottiljs marsch

                      
                        webbmaster

Copyright © 2006 F4 Kamratförening. Vinjettfoto: Anders Falk
Senast ändrad: 21 maj 2015 17:36