Postadress: c/o Anders Falk Benskedsvägen 11 831 61 ÖSTERSUND     E-post: info@f4kamratforening.se

 I  HISTORIA MUSEUM  BLI MEDLEM  KONTAKT  LÄNKAR GÄSTBOK  HISTORIEARKIVET  I BILDGALLERI I KALENDER


J29F vid fd. militärrestaurangen   


Minnesstenen som avtäcktes 2005-06-21     Foto Kamratföreningen
 

 


J35D vid fd. militärrestaurangen   

 

Jämtlands flygflottilj, F 4, var vid sin nedläggning Sveriges äldsta flygflottilj med anor från 1926, då flottiljen sattes upp som Fjärde Flygkåren, samtidigt som det
svenska flygvapnet blev en fristående försvarsgren.

F 4:s huvuduppgift var att utbilda insatsförband (Flygförband) och personal (inklusive värnpliktiga) så att de uppfyllde de krav som ställdes för att i väpnad strid kunna försvara vårt lands frihet och nationella oberoende.
Jämtlands flygflottilj lades (som flygflottilj) ned den 30 juni 2005 som en följd av riksdagens beslut om kommande inriktning för Försvarsmakten - Försvarsbeslut 2004. Från detta datum övergick flottiljen till att vara AO F 4 (avvecklingsorganisation F 4). Avvecklingen var slutförd den 30 juni 2006, då flottiljens flagga halades för sista gången.

F 4 Kamratförening bildades 1945, för att gå i vila under femtiotalets början. 1981 återupplivades kamratföreningen och har sedan dess genomfört en aktiv verksamhet, genom skapande av förbandsmuseum, resor, vår- och julfester.
I
och med nedläggningen av flottiljen så är F 4 Kamratförening ett forum för att bevara F 4:s minne och historia samt vidmakthålla tillhörigheten bland före detta anställda, värnpliktiga, frivilligpersonal och övriga av föreningen intresserade. Föreningen har idag 2014, ca. 200 medlemmar varav ett 10-tal arbetar aktivt inom Militärmuseiföreningen och i samverkan med Svensk flyghistorisk förening  Jämtland/Härjedalen.
 


  Nyheter och notiser

I MÖTESPROTOKOLL I BUTIKEN I

  Senast ändrad: 26 november 2015 20:08

Glöm inte bort att anmäla dig till julfesten den 5. december!   Vi behöver några till för att kunna köra! Anmälningstiden går ut söndag 29/11.

 • Senast ändrat:
  2015-06-04: "         "      "
  2015-06-09: styrelseprot inlagt
  2015-06-11: projekt J32 uppdat.
  2015-06-25:Medlemsmatr. uppdat.
  2015-08-17: Uppdatering indexsida
  2015-09-01: Allmän uppdatering+protokoll
  2015-10-29: Proj J32 uppdat.
  2015-11-12:    "       "      "
   
 • Höstens nummer av Frösö lägerblad(2015-11-12)
  Nummer #19 av vår tidning är nu utsänt till de som är berättigade att få tidningen. Tyvärr kommer vi inte att kunna lägga ut detta nummer på hemsidan på grund av det datahaveri som vi drabbades av under slutredigeringen. Detta medförde att den datakopia som skulle användas för att lägga ut tidningen tyvärr raderades. Vi hoppas att ni har överseende med detta. De som betalat sin medlemsavgift kommer att få sin papperstidning i brevlådan precis som vanligt, om än en tidning med ett mindre innehåll än vad som var planerat.
   
 • Julfesten 2015 (2015-11-26)
  Just nu har det kommit in 14 anmälningar om deltagande, vi behöver minst 4 till för att kunna köra! Anmäl dig senast söndag!
  Årets julfest kommer att genomföras på restaurangen ute på Teknikland Lördagen den 5. december klockan 18:30.
  Det kommer att bjudas julbord med tillbehör. Tyvärr medger inte lokalerna någon dans. Föreningen subventionerar priset så att detta stannar på 200:-/person.
  Slutlig inbjudan finner du under den blå rubriken. Transporter genom egen försorg.
   
 • Julsamling i gamla kyrkan (2015-11-09)

  Hej !
  Liksom tidigare år arrangerar Fältjägarföreningen en samling i adventstid.
  Tid: tisdag 2015-12-08
  Plats: Gamla kyrkan
  Program: Adventsmusik av Sångarbröderna.
  Ord på vägen: Göran Modén

  Ingen anmälan erfordras för samlingen i Gamla kyrkan.
  Efter samlingen tar vi oss ut till Kungsgården för att avnjuta kaffe och lussebulle (eller liknande) och för att umgås.

  OBS!!!   Anmälan: till undertecknad på ake.hjelm@telia.com senast 15-12-01 

  Med vänlig hälsning

  Åke

 • Av F 4 Kamratförening subventionerade aktiviteter (2015-10--28)
  Vid senaste styrelsemötet togs beslutet att: för att få ta del av ett av föreningen subventionerat pris SKALL innevarande års medlemsavgift vara inbetald.
   
 • Årets tredje uppdatering av medlemsmatrikeln (2015-08-26)
  Vår kassör har levererat underlaget för den tredje uppdateringen av Medlemsmatrikeln. Nästa stora revidering och gallring kommer att ske under våren 2016.
  Totalt har föreningen just nu 159 reg.  medlemmar varav 52st har "glömt" att betala sin medlemsavgift, och nu därför kan känna sig anmodade att göra detta!
  De som ej betalat sin medlemsavgift kommer ej vidare att få några utskick såvida inte avgiften betalas in omgående!
  (Om listan visas liggande, klicka i bilden och välj "rotera medurs" så blir den lättare att läsa)

   

 • Öppethållning på kansliet  2015 (2015-07-30)
  Från 20/6 och tills vidare har vi öppet enligt rutin. Den som behöver nå oss gör detta enklast via mail alt. genom de telefonnummer som finns angivna nedan!
  Vi finns normalt på plats  torsdagar 13:00 - 15:30. Huvuddelen av tiden får du som vill nå någon av oss söka oss hos Flyg- & Lottamuseet eftersom vi oftast jobbar med restaureringen av fpl. och dokumentarkivet där, så ring gärna före så kan vi avtala om en tid. Om du vill komma i kontakt med oss, använd telefonnumren nedan!
  Anders Falk          070-550 65 07 (Projekt J32B)
  Christer Nordlund 070-342 98 20 (förrådsställda delar av våra samlingar)
  Göran Olsson         070-273 64 18 (Dokument och övriga handlingar)
   
 • Projekt J32B  (2015-11-26)
  Sedan 1997 har en J32 varit deponerad vid Flyg- och Lottamuseet. Flygplanet med individnr. 32601 hade senast flugits vid målflygdiv och
  byggdes  där om till version 32E. Fpl var i detta skick då det överlämnades till museet dock var den elektroniska utrustningen avlägsnad.
  Eftersom flygplanet flugits vid F4 och då som en J32B (D01),  togs beslutet att återställa flygplanet till det skick och den utrustningsnivå det hade under 60-talet.
  Medlemmar i Kamratföreningen med erfarenheter från J32-tiden har tagit på sig ansvaret för detta arbete, ett arbete som efter att vi fått alla tillstånd från FVM, har pågått sedan 2012,
   arbetet kommer att kunna vara avslutat vid årsskiftet 2014 / 2015. Ev med mindre kvarstående justeringar.
  Återställningsarbetet  i princip klart (endast detaljer återstår) kabinen är helt återställd. Flygplanet kommer att förevisas med standardbeväpning på vänster sida (akan, Rb24 och jrakkapsel m/57).  fpl. har även fungerande inner- och instrumentbelysning. Återställningsarbetet beräknas avslutas under 2014, därefter skall Flyg-& Lottamuseet kunna visa upp världens enda bevarade och i originalskick varande J 32B
  .
   

 • I vårt bibliotek finns.....(2015-11-19)
  .... mycket läsvärt. Vi har till exempel nästan samtliga utgivna flottiljböcker och böcker om de gamla flygplanstyperna.
  Här finner du en förteckning över alla våra böcker som du kan låna. Dessutom har vi alltid senaste numret av Svensk Flyghistorisk tidning.
  Tidningar utlånas normalt inte ut utan måste läsas på plats, liksom uppslagsverk och övrig referenslitteratur.
   
 • Meddela oss adressändring!  (2013-07-28)
  När du byter bostad, glöm inte bort att meddela oss så att vi kan ändra i medlemsregistret.
  Om du saknar tidningen eller annat E-postutskick från oss, kan detta vara orsaken!

  Samma gäller om du skaffar eller byter E-postadress.
  Du meddelar oss enklast via
  E-post!
   
 • Medlemskap i F4 Kamratförening ger fördelar...2013-11-02)
  Du vet väl om att det finns fördelar att hämta med ditt medlemskap i F4 Kamratförening?
  Om du skall måla om huset kan du spara riktigt stora pengar genom att nyttja vår medlemsrabatt på XL-Bygg Fresks.
  genom att nyttja rabatten får du 25% rabatt på bl a färgen!. Du erhåller rabatten genom att uppge vårt kundnummer

  som du fick i Frösö Lägerblad #17.
         

Tidningen: (2015-11-12) 
 

Tyvärr ingen tidning

denna gång!
 

   Nu är Frösö lägerblad nummer 19 utskickad!  Nu hoppas vi att just DU också vill vara med att skapa nästa nummer (#20) som kommer ut lagom till midsommar 2016, Detta gör du genom att lämna ditt bidrag i form av berättelser, artiklar, upplevda händelser eller annat som Du gärna vill delge andra. Skicka in ditt bidrag, helst i "digital" form till ordf@f4kamratforening.se, men det går även bra nedskrivet på papper till föreningens ordinarie postadress:
c/o Anders Falk, Benskedsvägen 11, 83161 ÖSTERSUND
Vi måste ha ditt bidrag SENAST den 15 maj 2016.

Har du inte fått någon tidning? Då har du förmodligen inte betalat din medlemsavgift!

Från och med #20 kommer tidningen att läggas ut på hemsidan med ca en månads fördröjning! 
150:- till BG: 5048-6885
Vi påminner också om att medlemsavgiften för 2015 skall vara inbetald nu!
Vid senaste styrelsemötet togs beslutet att: för att få ta del av ett av föreningen subventionerat pris SKALL innevarande års medlemsavgift vara inbetald.

 

Här till vänster kan du läsa senaste nummer av Frösö lägerblad i färg!
Vi har av utrymmesskäl tagit bort tidigare nummer av tidningen. I fortsättningen kommer bara det senaste numret att läggas ut, efter 30/7 respektive 15/12.

 • Tidigare utgivna nummer kan beställas till  självkostnadspris (20:- )
 

BOKTIPSET:

Läsvärt från vårt välförsedda bibliotek


( Vill du låna, ta då kontakt med i första hand Göran Olsson )

  Har just avslutat en mycket bra bok av dem kände
författaren Vera Efron vilken i sin bok beskriver
betydelsen av Östersjön och framför allt Gotland
för kontrollen av hela Östersjön och Öresund.
" Den som behärskar Gotland, behärskar hela Östersjön"
yttrades av den ryske tsaren Alexander den store redan
1808 och är i allra högsta grad gångbart även i dag!
Boken finns i vårt bibliotek från mitten av augusti!

 

 

    Nästa bok är också högst läsvärd. Handlar om det hot vi
  hade mot oss under "Kalla krigets" dagar. Här får man
  en liten aning om hur hotet verkligen såg ut!
  Boken finns i vårt bibliotek från mitten av augusti!

 


Övrigt:

 

 

 

                

Lyssna till Jämtlands flygflottiljs marsch

                      
                        webbmaster

Copyright © 2006 F4 Kamratförening. Vinjettfoto: Anders Falk
Senast ändrad: 26 november 2015 20:08