Postadress: c/o Anders Falk Benskedsvägen 11 831 61 ÖSTERSUND     E-post: info@f4kamratforening.se

 I  HISTORIA MUSEUM  BLI MEDLEM  KONTAKT  LÄNKAR GÄSTBOK  HISTORIEARKIVET  I BILDGALLERI I KALENDER


J29F vid fd. militärrestaurangen   


Minnesstenen som avtäcktes 2005-06-21     Foto Kamratföreningen
 

 


J35D vid fd. militärrestaurangen   

 

Jämtlands flygflottilj, F 4, var vid sin nedläggning Sveriges äldsta flygflottilj med anor från 1926, då flottiljen sattes upp som Fjärde Flygkåren, samtidigt som det
svenska flygvapnet blev en fristående försvarsgren.

F 4:s huvuduppgift var att utbilda insatsförband (Flygförband) och personal (inklusive värnpliktiga) så att de uppfyllde de krav som ställdes för att i väpnad strid kunna försvara vårt lands frihet och nationella oberoende.
Jämtlands flygflottilj lades (som flygflottilj) ned den 30 juni 2005 som en följd av riksdagens beslut om kommande inriktning för Försvarsmakten - Försvarsbeslut 2004. Från detta datum övergick flottiljen till att vara AO F 4 (avvecklingsorganisation F 4). Avvecklingen var slutförd den 30 juni 2006, då flottiljens flagga halades för sista gången.

F 4 Kamratförening bildades 1945, för att gå i vila under femtiotalets början. 1981 återupplivades kamratföreningen och har sedan dess genomfört en aktiv verksamhet, genom skapande av förbandsmuseum, resor, vår- och julfester.
I
och med nedläggningen av flottiljen så är F 4 Kamratförening ett forum för att bevara F 4:s minne och historia samt vidmakthålla tillhörigheten bland före detta anställda, värnpliktiga, frivilligpersonal och övriga av föreningen intresserade. Föreningen har idag 2014, ca. 200 medlemmar varav ett 10-tal arbetar aktivt inom Militärmuseiföreningen och i samverkan med Svensk flyghistorisk förening  Jämtland/Härjedalen.
 


  Nyheter och notiser

I MÖTESPROTOKOLL I BUTIKEN I

  Senast ändrad: 26 juli 2014 10:53

 • Vädjan från MILMUSZ (2014-07.24)
   
  Ursäkta att jag stör i sommarhettan och att du tvingades upp ur poolen eller hängmattan!?!?
  Har en stilla vädjan (igen) om DITT stöd och engagemang som husvärd i Garnisonen. Följande dagar är det lucka i teckningslistan:
  4/8, 8/8, 9/8, 15/8, 17/8, 19/8, 23/8, 25/8, 28/8, 29/8, 30/8 och 31/8.
  Kontakta Sigrun på tel 073-0654022 alt 063-140550
  Tack för DITT stöd!
  Synes!
  Jacob
 • Fick du ingen tidning? (2014-06-22)
  Fick du inte fått Frösö Lägerblad nummer !6 som skickades ut under slutet av maj månad? Kolla att du har betalat din medlemsavgift för året! Har du bytt bostadsadress och glömt att meddela oss detta? Hittills har inga tidningar kommit i retur så ALLA enligt senaste medlemsförteckningen skall därför ha fått sin tidning nu. Skulle du trots allt ändå inte ha fått någon tidning så hör av dig så skickar vi ditt ex omgående.
   

  * F4 officerssällskaps gamla bestick  (2014-04-05)

  På den tid det begav sig hade F 4 Officerssällskap som tradition att den officer som lämnade F 4 skulle lämna efter sig bestick med sitt och hustrus namn ingraverat.
  I kamratföreningens arkiv på Teknikland finns lista/register över besticken och respektive givare. För dig som skänkt bestick finns i dag möjlighet att besöka Teknikland ute på Optand och få tillbaka dina skänkta bestick. Enklast är att du kontaktar Anders Falk eller Göran Olsson i Kamratföreningens styrelse.
  Som tidigare skrivits på denna hemsida så finns i dag 30 kuvert av Officerssällskapets tallrikar och bestick deponerade på Kungsgården. Det är bara att beställa fram dessa om du som gammal F 4:ing planerar att ha någon middag på Kungsgården.

  * Årets andra uppdatering av medlemsmatrikeln (2014-05-20)
  Vår kassör har levererat årets första uppdatering av Medlemsmatrikeln. Nästa revidering och gallring kommer att ske under hösten.
   

 • Medlemskap i F4 Kamratförening ger fördelar...2013-07-30)
  Du vet väl om att det finns fördelar att hämta med ditt medlemskap i F4 Kamratförening?
  Om du skall måla om huset kan du spara riktigt stora pengar genom att nyttja vår medlemsrabatt på XL-Bygg Fresks.
  genom att nyttja rabatten får du 25% rabatt på bl a färgen!. Du erhåller rabatten genom att uppge kundnummer
  19208.

       
 • Öppethållning på kansliet sommaren 2014 (2014-06-07)
  Från 13 juni till 7 augusti har vi ingen bemanning på vårt kansli.
  Nu är det hög tid att anmäla sig som husvärd i garnisonen under sommarens öppethållning! Boka in den tid du kan ställa upp i Tekniklands reception!

  Om du vill komma i kontakt med oss, använd telefonnumren nedan!

  Anders Falk          070-550 65 07 (Projekt J32B)
  Christer Nordlund 070-342 98 20 (förrådsställda delar av våra samlingar)
  Göran Olsson         070-273 64 18 (Dokument och övriga handlingar)
   
 • Projekt J32B  (2014-06-12)
  Sedan 1997 har en J32 varit deponerad vid Flyg- och Lottamuseet. Flygplanet med individnr. 32601 hade senast flugits vid målflygdiv och
  byggdes  där om till version 32E. Fpl var i detta skick då det överlämnades till museet dock var den elektroniska utrustningen avlägsnad.
  Eftersom flygplanet flugits vid F4 och då som en J32B (D01),  togs beslutet att återställa flygplanet till det skick och den utrustningsnivå det hade under 60-talet.
  Medlemmar i Kamratföreningen med erfarenheter från J32-tiden har tagit på sig ansvaret för detta arbete, ett arbete som nu efter att vi fått alla tillstånd
  från FVM, har startat, ett arbete som kommer att ta minst fram till nästa höst.
  Återställningsarbetet har nu kommit halvvägs, baksitsen är i princip klar (endast detaljer återstår) och stora delar av framsitsen är återställd. Flygplanet kommer att förevisas med standardbeväpning på vänster sida (akan, Rb24 och jrakkapsel). Återställningsarbetet beräknas avslutas under 2014, därefter skall Flyg-& Lottamuseet kunna visa upp världens
  enda bevarade och i originalskick varande J 32B
  .
   

 • I vårt bibliotek finns.....(2013-05-23)
  .... mycket läsvärt. Vi har till exempel nästan samtliga utgivna flottiljböcker och böcker om de gamla flygplanstyperna.
  Här finner du en förteckning över alla våra böcker som du kan låna. Dessutom har vi alltid senaste numret av Svensk Flyghistorisk tidning.
  Tidningar utlånas normalt inte ut utan måste läsas på plats, liksom uppslagsverk och övrig referenslitteratur.
   
 • Nyinkommet till vårt arkiv (2014-03-26)
  Vårt arkiv/bibliotek ökar kontinuerligt i storlek och kan idag tillgodose de flesta önskemålen. Gör ett besök även du.
   
 • Meddela oss adressändring!  (2013-07-28)
  När du byter bostad, glöm inte bort att meddela oss så att vi kan ändra i medlemsregistret.
  Om du saknar tidningen eller annat E-postutskick från oss, kan detta vara orsaken!

  Samma gäller om du skaffar eller byter E-postadress.
  Du meddelar oss enklast via
  E-post!

   


Tidningen: (2014-06-13) 
 

 

Vill du läsa tidningen här?
Klicka på bilden!
 

   Nu är Frösö lägerblad nummer 16 utskickat! Du bör alltså ha den i din brevlåda under vecka 25.  Vi hoppas just DU vill vara med att skapa kommande nummer (#17) Detta gör du genom att lämna ditt bidrag i form av berättelser, artiklar, upplevda händelser eller annat som Du gärna vill delge andra. Skicka in ditt bidrag, helst i "digital" form till ordf@f4kamratforening.se, men det går även bra nedskrivet på papper till föreningens ordinarie postadress:
c/o Anders Falk, Benskedsvägen 11, 83161 ÖSTERSUND
Vi måste ha ditt bidrag SENAST den 15 oktober 2014.

Här till vänster kan du läsa senaste nummer av Frösö lägerblad i färg!
Vi har av utrymmesskäl tagit bort tidigare nummer av tidningen. I fortsättningen kommer bara det senaste numret att läggas ut, efter 30/6 respektive 15/11.

 • Tidigare utgivna nummer kan beställas till  självkostnadspris (20:- )
 

BOKTIPSET:

Läsvärt från vårt välförsedda bibliotek


( Vill du låna, ta då kontakt med i första hand Göran Olsson )

 

 


Övrigt:

 

 

 

                

Lyssna till Jämtlands flygflottiljs marsch

 
 
 
 
 
 
 
                      
                        webbmaster

Copyright © 2006 F4 Kamratförening. Vinjettfoto: Anders Falk
Senast ändrad: 26 juli 2014 10:53