Postadress: c/o Anders Falk Benskedsvägen 11 831 61 ÖSTERSUND     E-post: info@f4kamratforening.se

 I  HISTORIA MUSEUM  BLI MEDLEM  KONTAKT  LÄNKAR GÄSTBOK  HISTORIEARKIVET  I BILDGALLERI I KALENDER


J29F vid fd. militärrestaurangen   


Minnesstenen som avtäcktes 2005-06-21     Foto Kamratföreningen
 

 


J35D vid fd. militärrestaurangen   

 

Jämtlands flygflottilj, F 4, var vid sin nedläggning Sveriges äldsta flygflottilj med anor från 1926, då flottiljen sattes upp som Fjärde Flygkåren, samtidigt som det
svenska flygvapnet blev en fristående försvarsgren.

F 4:s huvuduppgift var att utbilda insatsförband (Flygförband) och personal (inklusive värnpliktiga) så att de uppfyllde de krav som ställdes för att i väpnad strid kunna försvara vårt lands frihet och nationella oberoende.
Jämtlands flygflottilj lades (som flygflottilj) ned den 30 juni 2005 som en följd av riksdagens beslut om kommande inriktning för Försvarsmakten - Försvarsbeslut 2004. Från detta datum övergick flottiljen till att vara AO F 4 (avvecklingsorganisation F 4). Avvecklingen var slutförd den 30 juni 2006, då flottiljens flagga halades för sista gången.

F 4 Kamratförening bildades 1945, för att gå i vila under femtiotalets början. 1981 återupplivades kamratföreningen och har sedan dess genomfört en aktiv verksamhet, genom skapande av förbandsmuseum, resor, vår- och julfester.
I
och med nedläggningen av flottiljen så är F 4 Kamratförening ett forum för att bevara F 4:s minne och historia samt vidmakthålla tillhörigheten bland före detta anställda, värnpliktiga, frivilligpersonal och övriga av föreningen intresserade. Föreningen har idag 2014, ca. 200 medlemmar varav ett 10-tal arbetar aktivt inom Militärmuseiföreningen och i samverkan med Svensk flyghistorisk förening  Jämtland/Härjedalen.

Du har väl inte glömt att anmäla dig till årets JULBORD på Kungsgården?


  Nyheter och notiser

I MÖTESPROTOKOLL I BUTIKEN I

  Senast ändrad: 27 november 2014 11:34

 • Senast ändrat:
  2014-10-02: Uppdaterad medlemslista
  2014-10-02: J32-projektet uppdaterat
  2014-10-02: Styrelseprotokoll
  2014-10-29: Föreningstidningen inlagd
  2014-10-30: Boklistan reviderad
  2014-11-11: Div. uppdateringar.
  2014-11-17: Smärre layoutändringar och uppdateringer.
  2014-11-27: Kalendern uppdaterad för 2015
   
 • Frösö Lägerblad #17(2014-11-17)
  Nu bör alla ha fått det senaste numret av vår föreningstidning. Hittills har bara en tidning kommit i retur och vi ber därför Elisabeth Grunditz att höra av sig med en
  aktuell postadress så att vi kan eftersända din tidning!
   
 • Julaktiviteter 2014  (2014-11-04)
  Som traditionen bjuder så planerar vi att även detta år kalla till årsavslutning i gamla kyrkan och avsluta året med en julfest!
  Datum är för kyrkan tisdagen den 2 dec och för julfesten fredag 5. dec. Som de flesta kanske redan förstått så har vi inte lyckats klämma in ett fullmatat julbord i detta pris
  utan vi får nöja oss med det kallskurna men vi får i alla fall träffas för en traditionell julsamvaro. Mer info finns i tidningen och under länken.
  För att få ner kostnaden för dig som medlem i föreningen så har vi beslutat att subventionera offererat pris 220:- med 100:-,
  du betalar alltså endast 120:-/ person!
   
 • Årets femte uppdatering av medlemsmatrikeln (2014-09-22)
  Vår kassör har levererat årets sista uppdatering av Medlemsmatrikeln. Nästa stora revidering och gallring kommer att ske under våren 2015.
  Totalt har föreningen just nu 169 reg.  medlemmar varav 41 st har "glömt" att betala sin medlemsavgift, och nu därför kan känna sig anmodade att göra detta!
   

 • Öppethållning på kansliet  hösten/vintern 2014/2015 (2014-11-17)
  Under perioden kommer vi att ha vårt kansli bemannat enligt tidigare rutiner. Huvuddelen av tiden får du som vill nå någon av oss att få söka oss hos Flyg- & Lottamuseet eftersom
  vi oftast jobbar med restaureringen av fpl. och dokumentarkivet där, så ring gärna före så kan vi avtala om en tid.
  Om du vill komma i kontakt med oss, använd telefonnumren nedan!

  Anders Falk          070-550 65 07 (Projekt J32B)
  Christer Nordlund 070-342 98 20 (förrådsställda delar av våra samlingar)
  Göran Olsson         070-273 64 18 (Dokument och övriga handlingar)
   
 • Projekt J32B  (2014-11-27)
  Sedan 1997 har en J32 varit deponerad vid Flyg- och Lottamuseet. Flygplanet med individnr. 32601 hade senast flugits vid målflygdiv och
  byggdes  där om till version 32E. Fpl var i detta skick då det överlämnades till museet dock var den elektroniska utrustningen avlägsnad.
  Eftersom flygplanet flugits vid F4 och då som en J32B (D01),  togs beslutet att återställa flygplanet till det skick och den utrustningsnivå det hade under 60-talet.
  Medlemmar i Kamratföreningen med erfarenheter från J32-tiden har tagit på sig ansvaret för detta arbete, ett arbete som efter att vi fått alla tillstånd från FVM, har pågått sedan 2012,
   arbetet kommer att kunna vara avslutat vid årsskiftet 2014 / 2015. Ev med mindre kvarstående justeringar.
  Återställningsarbetet  i princip klart (endast detaljer återstår) kabinen är i princip återställd. Flygplanet kommer att förevisas med standardbeväpning på vänster sida (akan, Rb24 och jrakkapsel m/57). Om allt går vägen kommer fpl. även att ha fungerande inner- och instrumentbelysning. Återställningsarbetet beräknas avslutas under 2014, därefter skall Flyg-& Lottamuseet kunna visa upp världens enda bevarade och i originalskick varande J 32B
  .
   

 • I vårt bibliotek finns.....(2014-10-30)
  .... mycket läsvärt. Vi har till exempel nästan samtliga utgivna flottiljböcker och böcker om de gamla flygplanstyperna.
  Här finner du en förteckning över alla våra böcker som du kan låna. Dessutom har vi alltid senaste numret av Svensk Flyghistorisk tidning.
  Tidningar utlånas normalt inte ut utan måste läsas på plats, liksom uppslagsverk och övrig referenslitteratur.
   
 • Meddela oss adressändring!  (2013-07-28)
  När du byter bostad, glöm inte bort att meddela oss så att vi kan ändra i medlemsregistret.
  Om du saknar tidningen eller annat E-postutskick från oss, kan detta vara orsaken!

  Samma gäller om du skaffar eller byter E-postadress.
  Du meddelar oss enklast via
  E-post!
   
 • Medlemskap i F4 Kamratförening ger fördelar...2013-11-02)
  Du vet väl om att det finns fördelar att hämta med ditt medlemskap i F4 Kamratförening?
  Om du skall måla om huset kan du spara riktigt stora pengar genom att nyttja vår medlemsrabatt på XL-Bygg Fresks.
  genom att nyttja rabatten får du 25% rabatt på bl a färgen!. Du erhåller rabatten genom att uppge vårt kundnummer

  som du fick i Frösö Lägerblad #17.
         

Tidningen: (2014-11-02) 
 

Vill du läsa tidningen här?
Klicka på bilden!
 

   Nu är Frösö lägerblad nummer 17 är nu sedan onsdag5/11 under distribution och vi hoppas att just DU också vill vara med att skapa kommande nummer (#18) Detta gör du genom att lämna ditt bidrag i form av berättelser, artiklar, upplevda händelser eller annat som Du gärna vill delge andra. Skicka in ditt bidrag, helst i "digital" form till ordf@f4kamratforening.se, men det går även bra nedskrivet på papper till föreningens ordinarie postadress:
c/o Anders Falk, Benskedsvägen 11, 83161 ÖSTERSUND
Vi måste ha ditt bidrag SENAST den 15 juni 2015.

Om du inte fått någon tidning så har du förmodligen missat att betala medlemsavgiften för 2013 OCH 2014!
Betala in din avgift så kommer tidningen i fortsättningen!
150:- till BG: 5048-6885

Här till vänster kan du läsa senaste nummer av Frösö lägerblad i färg!
Vi har av utrymmesskäl tagit bort tidigare nummer av tidningen. I fortsättningen kommer bara det senaste numret att läggas ut, efter 30/6 respektive 15/11.

 • Tidigare utgivna nummer kan beställas till  självkostnadspris (20:- )
 

BOKTIPSET:

Läsvärt från vårt välförsedda bibliotek


( Vill du låna, ta då kontakt med i första hand Göran Olsson )

 


Övrigt:

 

 

 

                

Lyssna till Jämtlands flygflottiljs marsch

                      
                        webbmaster

Copyright © 2006 F4 Kamratförening. Vinjettfoto: Anders Falk
Senast ändrad: 27 november 2014 11:34