F 4 Förbandsmuseum
HISTORIA  BLI MEDLEM  KONTAKT  LÄNKAR GÄSTBOK  HISTORIEARKIVET  I BILDGALLERI I KALENDER

   
F 4 Museum i Fältskärsbostaden 1986 - 2006                        F 4 Museum delvis rrådställt i Lockneberget            I dessa bergrum är materielen väl skyddad

 
          Så här såg det ut i vår gamla utställning                                                   Så här ser den ut idag i "Garnisonen" på Teknikland
          i gamla "Fältskärsbostaden" på F 4

 


 

Historik

Förbandsmuseet invigdes i samband med flottiljens 60-årsjubileum 1986 och var då placerat i det gamla Frösö lägers äldsta byggnad. den gamla Fältskärsbostaden.
I samband med flottiljens avveckling blev museet "bostadslös" och byggnaden utrymdes under 2006. Vad som kommer att hända med byggnaden vet vi inte. Det finns intressenter som vill överta och flytta denna upp till "Stocketitt", en lösning som vi helt stöder.
Byggnaden är Frösöns äldsta byggnad med anor från 16-1700-talet.
Allt som ingår i våra samlingar har nu flyttats från F4-området (Sjöflyget) till Optand eller till det som blir det nya regionförrådet i samverkan med Jamtli. Detta
är ett fd. miloförråd i form av ett bergrum, vilket bör innebära att vi kanske förskonas från framtida inbrott och skadegörelse. Sjöflyghangaren har helt tömts på materiel och  återgått till Östersunds kommun som idag äger hela Bynäset och marken nedanför flottiljområdet.

Det nya museet som invigdes 2010 börjar nu finna sina former med de olika delutställningarna och betygen från våra besökare är förhållandevis höga, dock tar det nog ytterligare något eller några år innan vi kan säga att allt är klart. Tyvärr är vi inte helt nöjda med antalet besökare! Där finns mycket att göra när det gäller marknadsföring och reklam för att locka besökare.

Nytt museum har byggts i Optand

Militärmuseiföreningen i Jämtlands län (MILMUS Z), vars grundarföreningar består av: Kamratföreningen Norrlandsartilleristerna (A 4), Kungl. Jämtlands Fältjägarregementes kamratförening (I 5), Kungl. Jämtlands flygflottiljs kamratförening (F 4) och Kamratföreningen Arméns tekniska officerare (ATS), har i samarbete med Jämtlands läns museum, byggt ett militärmuseum i Optand. Museet (Jämtlands Teknikland), håller öppet för allmänheten under juni - augusti, övrig tid endast gruppvisning och efter framställan

Utöver militärmuseets utställningar, som skall synliggöra Jämtlands läns militära kulturarv, planerar Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM) att ur ett nationellt perspektiv bevara krigsflygfältet Optand samt att etablera ett mobiliseringsförrådsmuseum inom området. 

Museet och övriga militära miljöer skall utgöra ett av flera besöksmål inom ramen för Länsmuseets utveckling av ”Jätlands Teknikland” som är ett samarbetsprojekt med idag etablerade aktörer på Optand.   

Militärmuseiföreningen i Jämtlands län

Föreningen som drivs på ideell basis har till ändamål att:

  • tillvarata, vårda och levandegöra det militära kulturarvet genom att bl.a. etablera och utveckla ett militärmuseum i Optand,

  • sprida kännedom om Jämtlands läns försvarshistoria och att i övrigt bedriva verksamhet som som främjar ovanstående ändamål

Föreningen har sitt säte inom Optand Teknikland d.v.s. vid det nya museet. 
Museiföreningen kan erbjuda medlemmar forskarplatser med tillgång till militärhistorisk dokumentation.Jämtlands Flyg- och lottamuseum

Flyg- och lottamuseet i Optand utanför Östersund visar flygplan och miljöer från
F 4 
genom tiderna


Museet kunde invigas 1994 efter ideella insatser av medlemmar i Svensk Flyghistorisk 
Förenings lokalavdelning i Jämtland/Härjedalen. I museet finns flygplan och övrig 
materiel med anknytning till F 4, bl. a. SK 16, J 29 Flygande tunnan, J 32 Lansen, 
J 35 Draken och samtliga versioner av Viggen (AJ S 37, JA 37, SK 37 + SF37: framkropp); 
därtill civila flygplan som exempelvis en av fåtalet bevarade GV-38. En unik 
mässmiljö från krigsåren innehåller även Sveriges enda lottamuseum.


Museet är öppet för guidad visning under juni, juli och augusti tisdag - lördag kl 11-17.

Åter till startsidan

 

 
 
 

 

 

 

 


Flyg- och lottamuseum