Postadress: c/o Anders Falk Benskedsvägen 11 831 61 ÖSTERSUND     E-post: info@f4kamratforening.se

 I  HISTORIA MUSEUM  BLI MEDLEM  KONTAKT  LÄNKAR GÄSTBOK  HISTORIEARKIVET  I BILDGALLERI I KALENDER


J29F vid fd. militärrestaurangen   


Minnesstenen som avtäcktes 2005-06-21     Foto Kamratföreningen
 

 


J35D vid fd. militärrestaurangen   

 


 

Jämtlands flygflottilj, F 4, var vid sin nedläggning Sveriges äldsta flygflottilj med anor från 1926, då flottiljen sattes upp som Fjärde Flygkåren, samtidigt som det
svenska flygvapnet blev en fristående försvarsgren.

F 4:s huvuduppgift var att utbilda insatsförband (Flygförband) och personal (inklusive värnpliktiga) så att de uppfyllde de krav som ställdes för att i väpnad strid kunna försvara vårt lands frihet och nationella oberoende.
Jämtlands flygflottilj lades (som flygflottilj) ned den 30 juni 2005 som en följd av riksdagens beslut om kommande inriktning för Försvarsmakten - Försvarsbeslut 2004. Från detta datum övergick flottiljen till att vara AO F 4 (avvecklingsorganisation F 4). Avvecklingen var slutförd den 30 juni 2006, då flottiljens flagga halades för sista gången.

F 4 Kamratförening bildades 1945, för att gå i vila under femtiotalets början. 1981 återupplivades kamratföreningen och har sedan dess genomfört en aktiv verksamhet, genom skapande av förbandsmuseum, resor, vår- och julfester.
I
och med nedläggningen av flottiljen så är F 4 Kamratförening ett forum för att bevara F 4:s minne och historia samt vidmakthålla tillhörigheten bland före detta anställda, värnpliktiga, frivilligpersonal och övriga av föreningen intresserade. Föreningen har idag 2016, ca. 250 medlemmar varav ett 10-tal arbetar aktivt inom Militärmuseiföreningen och i samverkan med Svensk flyghistorisk förening  Jämtland/Härjedalen.


  Nyheter och notiser

I MÖTESPROTOKOLL I BUTIKEN I

  Senast ändrad: 06 februari 2018 11:39

 • Senast ändrat:
  2017-07-26: smärre uppdateringar.
  2017-08-02: Medlemsreg. uppdat.
  2017-08-15: Nyheter uppdaterad.
  2017-08-29: Div. småjusteringar
  2017-09-22: ny medlemslista
  2017-09-11
  Kalendern uppdat till 2017 sluts
  2017-10-16: Styrelseprotokoll.
  2017-10-31: Inbjudan till julaktiviteter
  2018-02-06: Uppdat medslemslista

   
 • Nu behöver vi DIN hjälp!!
  Just nu sakas en valberedning som skall föreslå kandidater till styrelseledamöter att väljas vid årsmötet den 15. mars 2018. Förra året tappade vi två av tre ledamöter i sittande
  valberedning! Kan du tänka dig att ingå i valberedningen detta år? Det behövs två eller tre ledamöter som kan hjälpa den enda kvarvarande ledamoten inför årets årsmöte!
  Om du känner för att hjälpa oss med detta, meddela oss via mail till anders.falk@bahnhof.se alt. bernthohlson@gmail.com.

 • Två uppskattade medarbetare har lämnat oss (2017-11-29)
  Denna höst har varit jobbig. Först lämnade vår valberedningordförande Henry Olofsson oss under hösten och den 29/11 lämnade vår uppskattade arkivarie och mångårige arbetskamrat Göran Olsson jordelivet efter en mycket kort tids sjukdom. Göran hade även en stor del i arbetet med Flyg- & Lottamuseets J32B.
   
 • Tidigare aviserad "LOPPIS" (2017-08-15)
  Den "LOPPIS) som tidigre aviserats att hållas under sensommaren har vi av tidsskäl beslutat skjuta på, eftersom vi inte har hunnit med riktigt.
  Sommarens ledigheter och andra orsaker har inneburit att vi inte har blivit klara med planering och utgallring av våra samlingar. Vi ber att få återkomma med en ny tidpunkt för
  vår "utförsäljning" ! Vi skall även försöka lägga ut en del här på hemsidan!
   
 • E-postadresser (2017-03-14)
  Vi har noterat att många uppgivna e-postadresser i vårt medlemsregister inte är giltiga längre, därför är det bra om du kollar att vi har rätt adress noterad på dig!
  Detta gör du enklast genom att kolla uppgifterna i medlemsregistret. Skicka oss en ändring om vi har fel uppgifter.
 • Öppethållning på kansliet  2018 (2017-12-12)
  Kansliet stänger för Jul/Nyår 15/12 fram till 18. januari då vi åter öppnar enligt normala rutiner
  Vi kommer vi att vara stora delar av året i Lockneberget. Vi finns normalt på plats på Optand  torsdagar 13:00 - 15:30. Huvuddelen av tiden får du som vill nå någon av oss söka oss hos Flyg- & Lottamuseet eftersom vi oftast jobbar med restaureringen av fpl. och dokumentarkivet där, så ring gärna före så kan vi avtala om en tid. Om du vill komma i kontakt med oss, använd telefonnumren nedan! Udda veckonummer är vi normalt i Lockneberget och jämna veckonummer finns vi ute i Optand.

  Anders Falk          070-550 65 07 (Projekt J32B, arkiv, dokument och övriga handlingar) 
  Christer Nordlund 070-342 98 20 (förrådsställda delar av våra samlingar)
  För närvarande saknar vi en ersättare för vår tidigare arkivarie så om du har frågor försöker vi svara på dessa efter bästa förmåga, men det kan ta en tid innan du får svar!
 • Projekt J32B  (2016-09-21)
  Sedan 1997 har en J32 varit deponerad vid Flyg- och Lottamuseet. Flygplanet med individnr. 32601 levererades till F 1 1960 och därefter övertogs det av F 4 1966, hade senast flugits vid målflygdiv och byggdes  där om till version 32E. Fpl var i detta skick då det överlämnades till museet dock var den elektroniska utrustningen avlägsnad.
  Eftersom flygplanet flugits vid F4 och då som en J32B (D01),  togs beslutet att återställa flygplanet till det skick och den utrustningsnivå det hade under 60-talet.
  Medlemmar i Kamratföreningen med erfarenheter från J32-tiden har tagit på sig ansvaret för detta arbete, ett arbete som efter att vi fått alla tillstånd från FVM, har pågått sedan 2012,
   arbetet kommer att kunna vara avslutat vid årsskiftet 2016 / 2017. Ev. med mindre kvarstående justeringar.
  Återställningsarbetet är nu i princip klart (endast detaljer återstår) kabinen är helt återställd. Flygplanet kommer att förevisas med standardbeväpning på vänster sida (akan, Rb24 och jrakkapsel m/57).  fpl. har även fungerande inner- och instrumentbelysning. Återställningsarbetet rullar på enligt plan och ser ut att kunna vara helt klart under 2017,   Flyg-& Lottamuseet kan numera visa upp världens just nu enda bevarade och i originalskick varande J 32B
  .
  Fortsättningsvis kommer flygplanet att presenteras med öppen kabinhuv (säsongen 2017:s försök med stängd huv kunde konstateras var mindre lyckat).
  Projektet J 32B är nu att anse som avslutat och resterande "justeringsarbeten" är vilande fram till våren 2018!
   

 • I vårt bibliotek finns.....(2017-02-17)
  .... mycket läsvärt. Vi har till exempel nästan samtliga utgivna flottiljböcker och böcker om de gamla flygplanstyperna.
  Här finner du en förteckning över alla våra böcker som du kan låna. Dessutom har vi alltid senaste numret av Svensk Flyghistorisk tidning.
  Tidningar utlånas normalt inte ut utan måste läsas på plats, liksom uppslagsverk och övrig referenslitteratur.
  Glöm inte bort att du även kan låna DVD-filmerna om fpl. 29, 32, 35 och 37 som vi har i vårt bibliotek!
   
 • Meddela oss adressändring!  (2013-07-28)
  När du byter bostad, glöm inte bort att meddela oss så att vi kan ändra i medlemsregistret.
  Om du saknar tidningen eller annat E-postutskick från oss, kan detta vara orsaken!

  Samma gäller om du skaffar eller byter E-postadress.
  Du meddelar oss enklast via
  E-post!
   
 • Medlemskap i F4 Kamratförening ger fördelar...2013-11-02)
  Du vet väl om att det finns fördelar att hämta med ditt medlemskap i F4 Kamratförening?
  Om du skall måla om huset kan du spara riktigt stora pengar genom att nyttja vår medlemsrabatt på XL-Bygg Fresks.
  genom att nyttja rabatten får du 25% rabatt på bl a färgen!. Du erhåller rabatten genom att uppge vårt kundnummer

  som du fick i Frösö Lägerblad #17.
  Vid våra olika aktivteter försöker vi så långt som möjligt subventionera priserna för att så många som möjligt skall kunna deltaga.
         

Tidningen: (2017-11-15) 
 
Nu är Frösö lägerblad  #23 utskickad, så nu kan du vänta den i brevlådan om någon dag! Nu hoppas vi att just DU också vill vara med att skapa nästa nummer (#24) som kommer ut 30/7, 2018, Detta gör du genom att lämna ditt bidrag i form av berättelser, artiklar, upplevda händelser eller annat som Du gärna vill delge andra. Skicka in ditt bidrag, helst i "digital" form till ordf@f4kamratforening.se, men det går även bra nedskrivet på papper till föreningens ordinarie postadress:
c/o Anders Falk, Benskedsvägen 11, 83161 ÖSTERSUND
Vi måste ha ditt bidrag SENAST den 15 maj 2018.

Har du inte fått någon tidning? Då har du förmodligen inte betalat din medlemsavgift!

150:- till BG: 5048-6885
Vi påminner också om att medlemsavgiften för 2017 skall vara betalad nu och
att du redan nu kan betala in avgiften för 2018!!
Följande gäller: för att få ta del av ett av föreningen subventionerat pris SKALL innevarande års medlemsavgift vara inbetald.

 

 Här till vänster kan du läsa senaste nummer av Frösö lägerblad i färg!
 Vi har av utrymmesskäl tagit bort tidigare nummer av tidningen. I
 fortsättningen kommer bara det senaste numret att läggas ut, efter 30/7 respektive 15/12.

 • Tidigare utgivna nummer kan beställas till  självkostnadspris (20:- ) eller hämtas på vårt kansli
 

BOKTIPSET:

Läsvärt från vårt välförsedda bibliotek


 

  
Nyinkommen bok om målning och märkning av flygvapnets
jetflygplan. Avhandlar samtliga från J28 till och med JAS39
Författare är Mikael Forslund och Thierry Vallet
Referenslitteratur, kan utlånas i undantagsfall!
Ett måste för modellbyggaren!

 

 
 
  Från vårt bibliotek kan du även fördjupa dig i SAAB:s legendariska flygplan 29, 32,35 och 37 genom att låna Svenskt militärhistoriskt biblioteks DVD-filmer om utvecklingen av resp. flygplanstyp.
Har just tittat igenom den senaste filmen om "VIGGEN", mycket sevärd och täckande om systemet 37 Viggen.

 

 

 


Övrigt:

 

 

 

                

Lyssna till Jämtlands flygflottiljs marsch

                      
                        webbmaster

Copyright © 2006 F4 Kamratförening. Vinjettfoto: Anders Falk
Senast ändrad: 06 februari 2018 11:39