Projekt J32B (en projektdagbok som beskriver återställningsarbetet i sin helhet) innehåller nu väl över 200 bilder från arbetet.

Detta projekt startade "mentalt" omkring 2006/2007 med arbetet att förteckna och eftersöka alla saknade delar. Följande personer har varit drivande
i projektet: Förre fnav Anders Falk (Projektledare), Förre elmästaren Göran Olsson (sakkunnig elinstallationerna). De egentliga arbetena startade
20012-11-01.
Det är detta flygplan som vi nu harl återställt till "rätt" skick. Här parkerat utanför 2. komp F4 hangar 81 någon gång under slutet av 1969/1970.
Några gråa paneler fanns det knappast i någon J32 under dess aktiva tid vid F 4. Därför har dessa bytts ut!


Bl a innebär arbetet att ersätta samtliga paneler i fram- och baksits med originalpaneler utrustade med rätt instrument och reglage, ett arbete
som nu har börjat. Sedan skall så mycket som möjligt av originalutrustningen grävas fram och återmonteras. Vi eftersträvar inte att återskapa
funktion endast befintlighet.
Som att första steg har vi fråb FVM fått upp en pall med gamla instrument och sidopaneler som vi nu jobbar med.
Det senaste som hittats är en komplett siktesradar PS-42A som vi hoppas ha i vår hand runt jul-tid.
Exteriört är flygplanet nästan helt återställt. Återstår bara lite märkningsändringar.

2012-11-15; Nu har vi monterat original vänster och höger instrumentpanel i baksitsen. Nu återstår bara att hitta en original fartmätare och höjdmätare som
för närvarande saknas i panelen, samt att byta färg på mittpanelen, innan den delen av baksitsen är klar!

 

2012-11-22: Samtliga instrumentpaneldelar i baksits har nu fått sin originalfärg och devis har de saknade instrumenten kommit på plats.
Återstår bara att komplettera med rätt höjdmätare och fartmätare i vänster panel (saknas fortfarande) samt kursindikatorn längst ner i höger panel
(Detta instrument finns).

    

2012-11-29  Arbetet med baksitsen fortsätter. Vänster sidopanel har kompletterats med "fuskmätare" för höjd och fart.
För höger instrumentpanel har vi fått en "nyresaurerad" kursindikator som kommer att monteras under nästa arbetspass. Då kommer även arbetet med att
demontera sidopanelerna att starta.

2012-12-06 

 
Nu är baksitsens instrumentpaneler nästan återställda, endast riktiga instrument för höjd och fart saknas, nästa uppgift blir att ta sig an båda sidopanelerna som skall bytas ut mot
original sidopaneler där vi fortfarande saknar vänster. Lagom till jul kommer en komplett siktesradar PS-42 att levereras och som kan vara på plats under vintern.

 
Sidopanelerna på båda sidorna kommer att kräva ganska stora
insatser för att återskapa eftersom senaste ombyggnaden (till J32E)
även omfattade panelernas vinkling i sitsen. Hoppas bara att
temperaturen i hangare får vara fortsatt dräglig (idag var det bara -12 grader)!

2012-12-13

Idag var det -18 grader i "hangaren" så därför blev det inte mycket skruvande. I stället kunde vi ägna oss åt luciafirande och lite
framtidssnack. Nu väntar vi med spänning på "FVM-prylarna" som kommer upp med Pelle Björkqvist under kommande vecka.
Arbetena fortsätter den 17/1 2013.

2012-12-20

Nu har Pelle levererat de saknade delarna till manöverpanelerna i baksitsen och en Ff-indikator till framsits. Efter helgerna skall vi börja plocka tillbaka allt till
de platser där de ursprungligen installerats. Även en radarantenn utan reflektor fanns med i leveransen.

     
Radarantenn utan reflektor                                    Fnav-indikatorn till baksits                                       Manöverpanelerna till V och H sidopaneler           Ff-indikatorn

2013-01-10

Eftersom dagen bjöd på dräglig temperatur fick det bli ett kort pass på museet. Manöverpanelerna till PS-42 demonterades från provpanelen och höger sidopanel kunde enkelt
få tillbaka sina reglage, som efter rengöring nu är klar att åter monteras i flygplanet. Vänster sidopanel är ett något större problem eftersom vi inte har hittat någon panel att
återmontera reglagen i men, vi söker vidare!

 
Höger sidopanel klar för återmontering i flygplanet                           Vänster instrumentpanel har justerats vad avser instrumentplacering
                                                                                                         Längst ner till höger skall en PN-50-indikator in om vi hittar någon!

För närvarande saknar vi följande delar för förarsitsen: Vapenpanel (sitter i höger sidopanel), manöverpanel FR-12, manöverpanel FR-14

För baksitsen saknar vi följande delar: Vänster sidopanel (likadan som den ovan men endast plåtpanelen, manöverutrustningen för PS-42 har vi)
manöverpanel till PN-50.
Om någon råkar ha de saknade delarna och vill hjälpa oss i vårt arbete med att återskapa en komplett J32 B, hör av dig!

2013-01-24

Dagens uppdrag innefattade demontering av V + H sidopanel, en uppgift som kan tyckas förhållandevis enkel. Temperaturen i "hangaren" var förhållandevis dräglig ( bara
ca -10 grader så där finns inget att klaga på men, efter att ha plockat bort div. täckplåtar blev det ett temoprärt stopp. Huvuddelen av de skruvar som håller panelerna
vägrade att rubba sig!  För att lösa problemet krävs ny insats med slagskruvmejsel, alt såg, eller i sista hand att borra ur skruvarna är de alternativ som finns! Ma´ jet fonder
till nästa vecka då nästa arbetspass väntar! Uppgiften är kristallklar: "skiten skall bort"!

 

2013-01-31
Äntligen nästan nollgradigt i "hangaren" vilket innebar att skruvandet kunde ske utan handskar denna gång! Dagens uppgift var att fortsätta att demontera de
modifierade sidopanelerna i baksitsen. Efter diverse lirkande kunde en handfull skruvar lossas, men till de resterande behövs verktygen kompletteras
med en spegel för att komma åt de resterande som sitter dolda under extrasargen. Detta får vänta till nästa arbetsdag.

 

2013-02-07

En ny arbetsdag där huvudinsatsen är att slutföra demonteringen av baksitsens sidopaneler. Bara -13,8 grader var dagens "hangartemp"!
Jobbade vidare med höger sidopanel där alla skruvar nu är bort utom en som inte går att komma åt eftersom de sitter delvis under syrgasregulatorn.
Till nästa vecka tar jag med en vinkelmejsel så skall även den skruven få ge sig!

Snart kan den "gamla panelen" moteras     Återstår att riva ut även detta               Moddad förarpanel kastas ut.....                  ........ och ersätts med en orignalpanel!


 

2013-02-14

Dagens temperaturnotering för "hangaren" var behagliga -3 grader så det var helt ok att skruva fpl! Utrustningen hade nu kompletterats med en vinkelskruvmejsel
för att kunna komma åt att lossa de återstående skruvarna i höger sidopanel. En åtgärd som nu kunde genomföras ganska snabbt och därmed kunde den
trilskande panelen lyftas ut! Nästa uppgift blir vänster sidopanel som också skall ut!


           Nästa uppgift är denna panel                                         Nu är det tomt och plats för originalpanelen!                Alla lyckade arbeten innebär oftast även blodvite!

2013-02-21

Ny arbetsdag med dräglig "hangartemperatur" (nästan plusgrader). Vänstersidans panel trilskades och skulle ta orimligt lång tid att slutgiltigt riva ur, på grund av
att skruvarna var svåra att nå med tillgängliga verktyg så därför avbröts demonteringen efter en dryg timmes arbete och i stället gjordes högersidan helt klar.
Nästa uppgift blir attslutföra demonteringen på vänster sida.


Höger sidopanel slutmonterad på sin ursprungliga plats                         Så här såg det ut i en J32B                                                            Den trilskande vänsterpanelen!

2013-02-28

Fortsatt jobb med att "operera bort" den felande vänsterpanelen resulterade i att tre skruvar kunde avlägsnas, men det återstår fortfarande ett par innan den sista panelen
kan lyftas ur. Sedan återstår att hitta en originalpanel att montera manöverpanelen till siktesradarn i!

2013-03-07

Strålande sol och ca 0 grader utomhus. Lite svalare inomhus i hallen. Efter ca 2,5 timmars arbete och efter att ha borrat ur den sista skruven, kunde äntligen
den sista panelen i baksitsen lyftas ur. Nu återstår bara att hitta en original vänster sidopanel att montera manöverpanelerna till PS-42 och PN-50 i.
Nästa veckas arbetspass innehåller div. avslutande urstädning innan alla originalkomponenter kan börja återmonteras på sina resp. platser.


                 Nästan färdigrensat!

2013-03-14

Dagens temperaturnotering: -9 grader i "hangaren". Lite slutstädning i baksitsen klarades av innan det blev dags att avsluta dagsverket. Nu återstår
närmast att ordna fram den saknade panelen för att ha något att montera manöverpanelerna i. Sedan börjar det bli dags att "återdatera" panelerna i framsitsen
där det mesta av instrumentpanelerna är klara för montering. Det kan lite problem med sidopanelerna där mycket av manöverreglagen saknas idag.

2013-03-21

Måttsättning av panelplåten för nytillverkning tar sin början plus att inventering och framplockning av de delar som skall användas för återställningen av framsitsen påbörjas.
Kvarstående brister förtecknas och eftersök påbörjas.
Under detta år skall baksitsen göras helt komplett, vilket bör gå ganska bra när vi har en panelplåt för vänstersidan och har tittat en manöverapparat till PN-50.
Därefter gäller det framsitsen där alla paneler skall bytas till original, ett sikte 6 och ett F-scope monteras på sina resp. platser. Förmodligen måste vi nytillverka en vapenpanel
eftersom vi ännu inte har lyckats hitta någon originalpanel! Exteriört är det bara lite märkning som skall rättas till och vapenbalkar för standardbeväpningen som skall
återmonteras. Vore trevligt att även kunna hitta en komplett utrustning för montering i främre apparatrummet + en reflektor till radarantennen.

                                                               

 
I framsitsen är det en hel del som måste ändras innan vi har en original J32B. Alla paneler + instrumentpanelerna skall bytas! och
F-scope och siktet skall återmonteras

 

2013-04-11
Efter två veckors ledighet fortsätter nu arbetena. Försöken att hitta en original vänster sidopanel har varit resultatlösa. Därför har vi löst problemet genom att
Pelle Björkqvist skall försöka nytillverka en panel. de komponenter som skall "sitta i panelen" har vi redan, förutom manöverpanelen till PN-50, så problemen
löser sig efter hand. Närmast väntar nu framsitsen där vi kommer att börja rensa ut alla paneler som inte är original och söka saknade komponenter.


     J 32B 32601, A01, D 01, C 24, C 15, under restaurering till D 01 i flygplanhallen                Förberedelser inför säsongen2013               Originaldelar på väg in i flygplanet
 

2013-04-18
Just hemkommen efter en LÅNG dag ute vid Optand kan jag summera dagens arbetsinsats till följande: sortering och hopplock av demonterade
delar, allmän städning, detaljplanering av framsitsens arbetsuppgifter, komplettering av skruvar i en av sidopanelerna i baksitsen. Därefter lite
administrativa uppgifter för föreningen. Pratade med Pelle i telefon och fick beskedet att han under måndagen kommer att ta emot lite 32-grejor
som vi behöver. Planeringen är att vi skall fara ner till FVM och hämta dessa deler senare under våren/sommaren.Då får vi även chansen att kolla
igenom alla förråden och se om vi kan hitta saknade delar! Till dess får vi vänta och se vad andra kan hitta. Den information vi hittills fått indikerar
att vi kanske kommer att kunna visa upp en J 32B med standardbeväpning det vill säga 2 st RB 24 och 2 st JRAK-kapslar!

2013-04-25
Veckans arbetsinsats inriktades på att fortsätta arbetet i baksitsen. Den omtalade sidopanelen kommer upp i mitten av maj så den monteringen får vi
vänta med. I stället monterades lagren för baksitsens radarindikator och denna provmonterades. Tyvärr behöver vi byta fyra skruvar mot en något längre
variant och dessutom måste vi lägga brickor mellan rullagren och fästena för att få lager och skenor att löpa rätt. Just nu passar dessa inte riktigt ihop.
Detta problem är fixat nästa vecka!

2013-05-02

Nu sitter äntligen indikatorn på plats i baksitsen! Efter lite "klurande" gick det att få ihop alla delar så att det fungerar som dat gjorde från början. Nu skall vi
bara tillverka en spärr så att det går att "hissa upp" radarindikatorn till "arbetsläget" men det får vänta en stund. Vi väntar på att få den nytillverkade panel V-17
levererad så att även den kan monteras på plats, därefter är det nästan klart i baksitsen! Tyvärr kommer vi inte att hinna restaurera även framsitsen till denna säsong
utan det får bli jobb till hösten.

2013-05-16
Äntligen en mycket behaglig temperatur i "hangaren" (mellan 15 - 20 grader). Dagens uppgift var att plocka bort den moderna klockan mittpanelen i baksits, blinda hålet
och städa ur kvarvarande skruvar och muttrar vilket var relativt lindrigt. Nya (rätta) FARA-dekaler vid luftintagen monterades och urmonteringen av bottenplåtarna i akanboxarna
påbörjades. Kontroll av skrovmärkningar gjorde att vi kunde avsluta arbetet med att återställa dessa. I slutet av nästa vecka får vi upp den saknade panelplåten och i slutet
juni kommer en ny leverans med delar.

2013-05-23
Städdag på museet så där var ganska många som drog sitt strå till stacken! Dagens insats var att plocka ihop alla överblivna paneler och övriga delar
inför öppnandet den 15 juni. Alla öppnade luckor stängdes och säkrades innan det var dags att åter plocka i besättningen. Föraren återfick sin plats
stående i förarsitsen, fnav får fortsätta "vila" på vingen till nästa torsdag eftersom den sista panelen som anländer med Pelle Björkqvist till helgen
skall monteras då. Därefter får restaureringsarbetena ta en paus och fortsätta fram i augusti / september. Då drar vi igång med framsitsen och kanske
vi även kan montera de beväpningsbalkar som idag saknas på flygplanet.

2013-05-30
I dag kunde äntligen den sista panelen monteras på plats i flygplanet! Ännu återstår dock lite småplock att avsluta innan baksitsen är helt färdig. Fortfarande saknar vi
manöverpanelen till PN-50 och armstöden där vi saknar fästena. Nu tar vi en paus innan vi fortsätter med framsitsen i slutet av augusti,

2013-06-06
Nu har den sista panelen i baksitsen justerats och slutmanterats. Även "besättningen" har kommit på plats i resp kabindel. Nu kan vi öppna och visa upp våra flygplan!
Arbetena fortsätter till hösten och under mellantiden samlar vi delar som skall användas vid återställningen av framsitsen.

2013-06-13
Dagens insats var att komplettera baksitsens V-sidopanel med en "fotokopia"(eftersom vi fortfarande inte kunnat hitta en originaldel) av PN-50 Manöverpanel, ett arbete som var avklarat på ca 10 min. därefter kopplades även baksitsens syrgasindikator in.

2013-07-17
Förutom att jobba som värd i museet hanns det även med att kolla igenom de grejor som kommit upp via Pelle Björkqvist. Där fanns bland annat: S- och C- balkar, Rb-24:or, rätt fartmätare (som saknats), Kursindikator till baksitsen (den som är monterad har varit uppskuren så denna byts ut), Komplett PN-50-indikator till baksitsen, Rätt bukantenn (den som sitter på fpl är till ett modernt radiosystem) + lite andra delar. Vi har även hittat en stövel (ljusskärm) till radarindikatorn i baksits. När vi återupptar jobbet efter 18/8 skall dessa delar monteras och därefter tar vi tag i framsitsen vilket blir ett omfattande jobb.

2013-08-08
I dag var det omstart för restaureringsarbetena. Baksitsens instrumentpaneler revs ur och uppdateringen av dessa kunde börja. Kursvisaren i höger panel byttes mot en nylevererad.
Vänster panel fick inmonterat en PN-50-indikator och en original machfartmätare. Fnavindikatorn försågs med den tidigare levererade ljusskärmen (stöveln). Nu fattas bara fästena till
armstöden (under tillverkning) och en original manöverpanel till PN-50 för att baksitsen skall vara helt klar!!


Baksitsens vänster instrumentpanel med monterad
PN-50 indikator och ny machfartmätare

2013-08-15
Nu är baksitsen klar till 98%.Armstödens fästen saknas (under tillverkning genom Pelle Björkqvists försorg) och manöverpanelen till PN-50 som fortfarande saknas. Vore toppen om
vi kunde finna en sådan! Nu väntar närmast förarsitsen där det mesta av paneler skall rivas ut och ersättas med originaldelar. Vi har det mesta, men vapenpanelen och FR-12 och FR-14
saknas. Borde finnas någonstans! Museet stänger till helgen så då blir det lättare att jobba med fpl.

   

2013-08-22
Dagens och veckans arbetsinsats omfattade avlägsnade av pilotdocka från förarsitsen och förberedelser för demontering av instrumentpanelerna. Akanutrymmet på vänster sida
öppnades och kontrollerades inför arbetet med att montera kanoner i utrymmet. Förhoppningsvis är vi fler som kan deltaga i arbetet nästkommande vecka.

 

2013-08-29
Infästningen för siktet lokaliserades och kontrollerades. Div. planering för det fortsatta arbetet och byte av arbetsbelysning i kabinutrymmena genomfördes.

2013-09-12
I dag var vi faktiskt fulltaliga vid "skruvandet" så idag rensade vi föarsitsen på alla instrumentpaneler. Nu skall vi snygga till de paneler som skall återmonteras
så att dessa är helt tidsenliga. Sedan vidtar förberedelser för återmontering och demontering av sidopanelerna där vi för närvarande saknar vissa komponenter.
       
            Nu är det tomt i framsitsen!

2013-09-19
Nu börjar det märkas att vintern närmar sig, temperaturen i hallen har sjunkit betydligt sedan förra veckan. Dock är den fortfarande på en sådan nivå att det är behagligt att "skruva".
Dagens arbete innebar att höger sidopanel, där FR-28 efter ombyggnaden var placerad, plockades bort så nu kan original manöverpaneler för huvudström, LT-kranar och FR-12 panelen
plockas i i dess ställe. Synd att vi inte kunnat hitta en original vapenpanel ännu, då hade vi haft alla delar för återmonteringen.

2013-09-26
Jobbet går vidare och dagens arbetsmoment innefattade kontroll av bultdim. för fastsättning av sikteshuvudet. Därefter diverse avslutande rensning av utrymmet bakom centralpanelen i framsits
samt vänster sidopanel. Vapenbalkar, robotar och ME-enhet plockades fram ur förrådet för montering.

2013-10-03
Underbart sensommarväder och hyfsat varmt i hallen. Tanken var att försöka montera in sikte 6 igen, men fel fästbultar gjorde att detta får vänta till nästa vecka. I stället demonterades
"solskyddet" över instrumentpanelen för att kunna kapas så att detta passar med siktet på plats. Därefter kapades instrumentpanelen ur så att F-scopet kunde återmonteras. Nu är denna panel
klar för återmontering i flygplanet. Manöverpanelen för PN-79 plockades in och panelen för FR-12, huvudström och LT-kranar skruvades fast.


          Göran Olsson skruvar                     Instrumentpanelen med F-scopet             Nu börjar även sidopanelerna bli rätt      Göran i sitsen och Christer Nordlund

2013-10-10
Nu börjar vintern närma sig, börjar bli kallare i hallen. Planen var att siktet skulle komma på plats idag. Plåten över instrumentpanelen sågades upp för att ge plats för sikteshuvudet
eftersom plåtskärmen var igenbyggd med en plåt som inte gick att ta bort på annat sätt! Vi försökte med en sticksåg men fick avbryta för att inte skada frontrutan. Återstod att
ta fram den gamla metoden "milt våld" som visade sig fungera bra. Däremot monteringen av siktet får vi vänta med eftersom vi behöver ta fram ett par långa tappar som styr in siktet
mot skruvhålen i skottet. Vi fortsätter under kommande vecka med målsättning att ha allt på plats då.


         Nu finns plats för siktet                    Här ligger siktet och väntar

2013-10-16
Arbetet löper vidare och idag kunde vi återmontera siktet och de återställda skärmplåtarna vid sidorna. Nästa åtgärd blir att förbereda för återmonteringen av
instrumentpanelerna och därefter skall alla sidopaneler i framsitsen demoteras för återställning.


        Nu har siktet kommit på plats                      Monteringen gick smärtfritt!                            Göran begrundar alla prylar!

2013-10-17
Veckan avslutades med att den nya originalinstrumentpanelen lyftes på plats.En inte helt smärtfri operation men efter diverse stök kom den i alla fall på plats
Den nya panelen som har sitt ursprung i en A32 (samma panel som 32B) passade inte helt eftersom man i samband med tidigare ombyggnad av fpl även hade modifierat
panelfästena, men detta löstes efter lite återställning! Nu väntar sidoinstrumentpanelerna. Kommer på plats nästa vecka. V instrumentpanel och V sidopanel i baksitsen
demonterades för komplettering och korrigering under vintern.

 

 

2013-10-24
Åter en dag med arbetsvänlig temp i hallen. Förarsitsen kompletterades med att vänster och höger instrumentpaneler plockades in på sina platser. Lite urstädning av
installationer som inte var original genomfördes. Fastsättningen av skjutgränsberäknaren provades ut och vänster instrumentpanel i baksitsen återmonterades efter
div. justeringsarbeten. Nu har vi nog fått bort allt som inte är original! Nästa vecka har vi beslutat ta ledigt från "skruvandet"!

2013-11-07
Nu börjar kylan så sakteliga krypa in i hallen och ge en föraning om vad som väntar! Dagens arbetspass omfattade bortrensning av div installationer som inte var original i en J 32B.
Därefter vidtog arbetet med att lokalisera alla färtpunkter för vapenbalkar och mörkerenhet. Just mörkerenheten vållade en del problem att finna fästpunkerna för och vi tror att
det kan vara så att vi har fått tag på en enhet avsedd för J 35A/B. Vi skall kolla i tillgängliga dokument och eventuellt leta vidare efter en enhet avsedd för J 32B.
Nästa vecka jobbar vi vidare med vapenbalkarna och dessas fästpunkter.

2013-11-14
Idag har vi återmonterat C- och S-balkar under vänster vinge, nu väntar monteringen av en robotskena och balkarna under höger vinge. En kontroll av akanutrymmet visar att detta
behöver saneras från div. senare el-modifieringar som inte skall finnas i en 32B. Finns alltså en del att ta tag i i vinter!

2013-11-21
Dagens  uppgifter var att kompl panel V 17 med den panel som saknades, PN-50 manöverpanel. Därutöver plockades den PN-59 manöverpanel som framsitsen kompl med i samband
mes onbyggnaden till vers E. utöver detta plockades vänster instrumentpanel i baksits ur för att korr monteringen av PN-50 indikatorn. Nästa vecka är dessa delar klara för
återmontering i fpl. Då fattas bara två stycken armstöd i baksitsen + vapenpanelen och FR-12 och 14 i framsitsen!
      
Vänster sidopanel V-17 i batsitsen kompl        Baksitsens V-instrumentpanel rätt ihopsatt!
återställd

2013-11-28
Nu är baksitsen i princip klar och de uppdaterade panelerna på plats kompletterade med de tidigare saknade komponenterna. Nu fattas bara armatöden (fästena) innan vi kan sätta OK
på den delen av flygplanet. Nu fortsätter vi med framsitsens paneler och vapendelen. Arbetena har hittills gått bra, Betänk att det bar har gått 12 månader sedan vi började!


                Vänster manöverpanel komplett                                             Mittvy komplett                                                         Höger manöverpanel komplett 

 2013-12-05   
Nu börjar vinterns kyla göra sig påmind, idag var temperaturen i hallen ca -7 grader. Arbetet för dagen var att riva ut de sista icke original installationerna
samt att påbörja rensningen av vänster akanutrymme, där det fanns en hel del att plocka bort. När dagen var slut var det mesta borttaget utom barlastvikt och
apparathyllor som får sitta till nästa vecka. 

2013-12-12
Årets näst sista arbetspass avverkades i plusgrader i hallen. Göran jobbade vidare med förarsitsen och hade hittat mer som inte hörde hemma i en original J32B
och som därför plockades bort. I övrigt lades energin på att återställa vänster akanbox som en förberedelse för att montera tillbaka kanonerna.CVM har lagt ner
en hel del jobb på att verkligen fästa alla modifieringar ordentligt. man har både skruvat och nitat fast allt! Säkert enligt "boken"  men nästan omöjligt att plocka
bort!  Nästa vecka kör vi årets sista pass innan vi tar julledigt! 

2013-12-19
Sista arbetspasset för året innefattade städning och inpackning av demonterad materiel för förrådsställning. Under dagen  har vi förmodligen även lokaliserat
en komplett antennenhet som vi skall försöka "lägga vantarna på" vilket skulle innebära att vårt flygplan blir ännu mer komplett! I väntan på det nya året tar vi nu
en välbehövlig ledighet över jul och nyår och hoppas på en temperaturmässigt mild vinter.

         
         
30 m.m akan m/55                       Vänster akanutrymme väntar på sina kanoner                 2 st Rb24 väntar på att hängas             vapenbalkarna monterade under vänster vinge

2014-01-16
Så var det dags att köra igång igen! Nu har vintern och kylan gjort sitt intåg vilket innebär att tempen i hallen parkerat på -12 grader. Efter lite överväganden beslutades att lägga större delen av
arbetstiden på arbeten i varmare lokaler efter att den med fäste kompl. skjutgränsberäknaren monterats i fpl.

 
Skjutgränsberäknaren monterad till höger om
siktet och ovanför F-.scoopet

2014-01-23
Dagens temp i hallen var -14 grader så för dagen åkte "mekoverall vinter" på! Dagens arbetspass omfattade justeringar av hittills återmonterad materiel, bl. a fästet för
skjutgränsberäknaren som försågs med modifierade brickor mot sikteshuvudet för att hamna i rätt läge. Efter detta vidtog planering av den fortsatta verksamheten inför
den nya utställningssäsongen.

2014-01-30
Åter en dag med nästan värmebölja i hallen -5 grader. Dagens arbetsinsats bestod av diverse mindre panelkompletteringar i framsitsen. Arbetena fortskrider sakta men säkert
framåt mot målet att vara klara med kabindelarna och yttre vapeninstallation till sommaren!

2014-02-06
Några enstaka minusgrader i hallen vilket nästan kändes som vårlikt! Dagens arbetspass omfattade återmontering av div. småpaneler i framsitsen efter restaurering. Rensningen av
vänster akanutrymme fortsatte, finns en hel del kvar att rensa men det går framåt.

2014-02-13
Åter en arbetsdag med dräglig (mild) temperatur! Dagens notering + 1 så det är bara att tacka och vara glad. Vapenbalkarna under vänster vinge slutmonterades och S-balken
kompletterades med sin robotskena. Därefter fortsatte rensningen av vänster akanutrymme. Utrymmet för magasinen hade vid E-moden byggts om till bagagefack, ett ombygge
som borde hålla för en mindre detonation! Fackets botten var både skruvad och nitad vilket innebär att nitarna måste fräsas bort! Får bli nästa veckas jobb!


         Nu är vapenbalkarna på plats                                        En hylla som måste bort                            "Bagagefackets" botten, både skruvad och nitad!                Mer grejor som måste bort!

2014-02-20
Ännu en dag med runt 0 grader i hallen! Saneringsarbetena fortsätter. Nitarna i "bagagefacket"/akanfacket borras ur och när vi tror att "golvet" bara är att lyfta ur, hittar vi en nitrad till
som nåste borras ur! Det får bli nästa vecka! I övrigt fortsatt utrivning av kablage i nospartiet innan det är dags att göra kväll.


Göran Olsson var "golvavlägsnare" för dagen!                Här finns mycket som skall bort!

2014-02-27
arbetena rullar på enligt plan och vi verkar ligga i fas med planeringen. Dagens arbetsinsats blev att slutföra borttagandet av bottenplåten i vänster akanbox samt demontering av den alu.ram som utgjort fäste för nosens störantenner. Nästa vecka fortsätter vi med att sanera kablaget i nosen och akanutrymmet. En leverans av jrakkapsel och div. andra delar är aviserad till nästa vecka. Skall bli intressant
att se vad denna innehåller!

2014-03-06
Vårtemperatur i hallen! Saneringsarbetet i akanutrymmet fortsatte. Lite nya grejor hade kommit upp under dagen, Bland annat fästena till armstöden i baksits, som nu kunde slutmonteras och därmed
får vi betrakta baksitsen som helt klar! För övriga delar återstår fortfarande en del arbete.

 
Dagens leverans: Jrakkapsel m/57 + fästen för kanonerna                19 st jaktraketer till kapseln väntar på att stoppas in

 
            Baksitsens högersida med monterat armstöd                        Baksitsens vänstersida med armstödet på plats

2014-03-13
För dagen behagliga +10grader ute och alltså även i hallen. Dagens arbete innefattade mod av V12-panel i framsitsen, en panel som får sitta i fpl till dess att vi hittar en originalpanel.
Fortsatt rensning i vänster akanutrymme som förarbete för höstens kommande kanonmontering. Därefter påbörjades arbetet med att sortera allt som hamnat i skrotlådan.

2014-03-20
Vintern har kommit tillbaka! Några minusgrader i hallen och lite kallt om näsan när saneringsarbetena fortsatte. Snart har vi nått vår målsättning, men än återstår en del innan vi kan börja
städa efter oss!

2014-03-27
Hallen bjöd idag på nästan sommartemp +10 - +15 grader, alltså behagligt att jobba! Fortsatt rensning och en skrotpall som nu börjar bli välfylld. material för att bygga brandvarning och "huv ej låst"
plockades ihop för senare bygge. Skall sitta i underkant på sikteshuvudet. Dagen tog fort slut men vi kör vidare nästa vecka!

 
            Elmästare Göran Olsson i rensartagen                                            Skrotpallen börjar bli välfylld

2014-04-04
Ny arbetsdag och nya utmaningar. Planeringen anger att det skall hängas vapen denna dag. En hel del extrapersonal är bådade för att jobbet skall gå smidigt, vilket det även gör
så vi kan nöjda avsluta dagen tidigare än beräknat. Nästa vecka skall framsitsen kompletteras och området runt fpl städas av.

   
                Jrakkapsel m/57 hängs på plats                                                     Robot 24 hängs upp                                         Hängningen avslutad. Kapselns nosdel kommer ej att monteras.

2014-04-10
En ny arbetsdag med typiskt aprilväder utomhus. temperaturen håller sig runt behagliga +9 grader men en irriterande blåst gör att det mest påminner om höst!
Dagens arbetsinsats innebar i huvudsak avstädning av ytorna runt fpl. Därefter packades överskottsmaterielen i pallar för förrådsställning och en lös raket från kapseln placerades i ett för
ändamålet tillverkat ställ framför vingen. Därefter avslutades dagen och vi kan förbereda oss för påskfirandet.

   

2014-04-24
Idag var det nästan sommartemp i hallen! Dagen ägnades åt städning och förberedelser inför öppnandet den 14 juni, + att vi försökte demontera bukantennen som skall ersättas med en original.
Emellertid visade det sig bjuda större motstånd än förväntat. Nu väntar vi på tips från annat håll för att möjligen hjälpa oss i arbetet!

 
                  Så ser originalantennen ut                                                Göran brottas med demonteringen

2014-05-08
Ny dag med nya utmaningar väntar. Efter mattens och morgonens snöfall stiger temperaturen och snön smälter så sakteliga! I dag skall vi leta fram ett verktyg som skall hjälpa oss att få bort
skruvarna till bukantennen. Brandvarningslamporna på siktets underkant skall också monteras
. Vid dagens slut kunde vi summera att planerad verksamhet är genomförd enligt plan!
Bukantennen sitter kvar ännu en vecka men hälften av skruvarna har fått ge sig!

 
          Nu är hälften av skruvarna borta!                        Brandvarningslamporna monterade under siktet.

2014-05-15
Nästan sommartemp i hallen, arbetet med FR-28 antennen fortsatte och ytterligare 7 skruvar avläsnades. Återstår de sistatre skruvarna innan antennen är borta och kan ersättas med
originalantennen. Fotopaneler av FR-12 och FR-14 kom på plats i framsitsen. Nästa vecka tar vi de sista skruvarna!


      "Fotopanelen" till FR-12 blev riktigt bra!

2014-05-22
Sommartemp hela dagen gjorde att det var riktigt hett i hallen! Antenndemonteringen avalutades och originalantennen sitter nu åter på sin platsoch därmed var vårens planerade arbet fullföljt!
Resten av dagen ägnades åt avstädning och pustning av allt inför säsongsöppningen den 14.juni. Därefter Kamratföreningens styrelsemöte och efterföljande grillkväll! Nu tar vi en paus och fortsätter i slutet av augusti!

     
          
  Nu sitter originalantennen på plats igen!                               Standardbeväpning under vänster vinge                     Eftersom vi bara har en Jrakkapsel blir det bara
                                                                                                                                                                                        en Rb 24 under höger vinge

2014-06-05
Näst sista arbetsdagen innan museet öppnar för säsongen. Från nästa vecka tar vi paus i restaureringsarbetena och fortsätter när museet har avslutat sin säsong. Under mellantiden
kommer div. saknade detaljer att samlas in för höstens arbete. Dessutom skall det även byggas en exakt modell i skala 1:48, kanske kommer att vara klar om ett år!

   

2014-06-12
Sista arbetsdagen innan museet öppnar ägnades åt att färdigställa kringutställningen och kontroll och komplettering av skyltar och faktatexter.
Nu tar vi lite ledigt och startar arbetena igen den 9.augusti och i hallen efter den 31 augusti!

2014-07-08
Lite mer delar har kommit in lagom till museets öppnande. Dels har vi fått en komplett fästkonsol till baksitsens radarindikator som vi hade tänkt försöka montera under 07-03,
men vi fick tänka om eftersom förarstolen måste lyftas ur för att komma åt fästbultarna så vi får vänta till efter 30.augusti med detta. Den nya konsolen är komplett med en spärr för indikatorn
så sedan är den delen komplett! Det har även kommit  original fastbindningsremmar till stolarna så nu har vi lite grejor att montera på plats efter sommaren!

2014-08-07
Då har vi startat upp igen efter sommarens semesteruppehåll. Beslutet blev att montera fastbindningsremmar i fram- och baksits, vilket genomfördes utan större problem!
En stol från ( enl. uppgift) 32505 kompl. med fallskärm och gamla nödpacken hade kommit till museet under juli och kunde nu kollas upp. Beslutades att denna stol skall exponeras i stället
för den som tidigare funnits utställd. Den aviserade Fr-12 som vi var lovade har ännu ej anlänt!

2014-08-10
Har lyckats spåra den saknade FR-12 panelen! Den skickades från Arboga veckan efter midsommar med Kronfrakt och finns idag i Kronfrakts förvar (någonstans!).
Vi får försöka att lokalisera paketet och få detta levererat under den närmaste tiden! Kronfrakts servicenivå är i och med detta kusligt lik Postens!

2014-08-14
En ny arbetsdag står för dörren. Kommer att innehålla slutförberedelser för att kunna plocka ur förarstolen för stt komma åt bultarna som håller fädtet till baksitsens radarindikator.
Den saknade FR-12 panelen är funnen och kommer under kommande vecka från Boden!
Förarstolen provlyftes för hand för att kolla att allt var löst, därefter diskuterades vad som skall användas för att genomföra lyft och säkring av stolen, ett jobb som får vänta till nästa arbetsdag!

2014-08-21
näst sista veckan innan museet stänger för säsongen, vilket innebär att de resterande "större" jobben kan börja utföras från näst nästa vecka.
Den efterlängtade FR-12:an hade kommit och kunde efter lite lätt rekond monteras in på sin plats i förarsitsen. tyvärr hade man genomfört en liten mod på panelen som måste återställas
innan den är helt original. Detta fixas nästa vecka. Vi kunde även kolla lite inför arbetet med inner- och instrumentbelysningen som vi kommer att driftsätta.


         FR-12 panelen monterad på sin rätta plats

2014-08-28
Dagens bestod av att restaurera FR-12 panelen till originalskick vilket kunde genomföras utan större problem. Nästa vecka planeras för stollyft och byte av fnavindikatorns fästkonsol
i baksitsen.

2014-09-04
Dagens planerade arbete var egentligen stollyftet (förarstolen) men detta får av olika anledningar vänta ytterligare två veckor. I stället påbörjade vi demonteringen av skalplåten omedelbart
framför akanutrymmet eftersom denna måste bort för att kunna ta ur barlastvikten och montera vaggan för kanonen. Ett arbete som skulle det visa sig inte var helt lätt. Göran kommer att
fortsätta nästa vecka med jobbet eftersom det är ganska knöligt att komma åt. Själv ägnade jag eftermiddagen åt att försöka montera bort de fyra invändiga handtagen på huven som inte
fanns på originalet. Efter mycket stök med att finna en hylsa som passade på fästmuttrarna så gav jag upp och låter handtagen sitta kvar tills vidare. De skall dock bort slutgiltigt!
Känndes ganska skönt att inte behöva plocka bort allt när arbetsdagen var slut, eftersom museet nu har stängt för säsongen,
 

2014-09-11
Den sedan förra veckan kvarsittande skalplåten framför akanutrymmet har nu besegrats och ligger nu på golvet. Den avslutande rensningen inför återmonteringen av kanonen kan nu
börja! Elarbetena inför inkopplingen av kabinbelysningen har påbörjats. Vi fortsätter under kommande vecka!


2014-09-18
Idag har vi fortsatt arbetet med att rensabort alla ickeoriginal delar som kommit dit i samband med alla modifieringar. Otroligt mycket jobb som gjordes på fpl i samband med
den mod till 32E som gjordes! Massor med kabel skruvar och fästen som plockas bort!
En komplett radarstation PS-42 kan vara på ingång så det gäller att återskapa dess plats i fpl!
   
              Göran Olsson demonterar                                      Främre apparatrummet erbjuder en bra plats              Nu är det snart tomt och plats för PS-42

2014-09-25
Ny arbetsdag då tempen i hallen påminde om att vinter nalkas, bara +5 grader inne men hela +14 ute vilket medförde att vi fick öppna för att släppa in lite värme utifrån!
Vi fick även en påminnelse om att det är dags för långkalsongerna igen! Bultarna till barlastvikten på vänster sida lossades (saxpinnarna vållade vissa besvär att få bort)
så nu kan denna plockas bort när vi kommer åt med en lyft. Rensningen av nosparti och främre apparatrummet fortsatte. Allt går framåt och nu väntar vi bara på en PS-42
att stoppa in i det snart tomma utrymmet.

2014-10-02
Nästan sommartemp i hallen idag. Trots detta blev väldigt lite handgripligt arbete utfört. Dagen ägnades åt att leta fram de delar som skall användas för
återinstallationen av akan på vänster sida. Allt återfanns och kunde förberedas för kommande arbeten. Övrig tid användes till forsatt "städning" av icke originalkomponenter.
Nästa vecka är vi förhoppningsvis fulltaliga och kan ta itu med 233 kg barlastvikt som skall ut (där skall kanonen sitta!). Ett akanmagasin plockades fram och rengjordes
innan dagen var slut.

2014-10-09
Nu har hösten kommit, grått och trist men ingen snö ännu, men väl spöregn! Dagens arbete koncentrerades på att plocka ut vikten (233 kg) från akanutrymmet. Efter lite
milt våld kunde vi efter några timmars arbete betrakta vikten liggande på golvet utanför flygplanet. Därefter provmonterades en akanvagga på den övre platsen, men snabbt
kunde vi konstatera att ingen av våra två vaggor passade på denna plats så nu gäller det att hitta rätt!


        Vikten lossad och säkrad på lyften                                    Äntligen utplockad!                                        Färdigrensat och vaggan provmonterad

2014-10-16
Knappt över nollan i hallen + mycket fuktigt = ruggigt väder även inomhus. ! Avskräckte inte från arbete dock. Fortsatt rensning i nosen och koll av fästpunkter
för den PS-42/A som är på ingång. Även en kanonvagga som skall passa bättre och magasinslock är på gång i närtid. Ett bakre fäste till vaggan är dock bristnoterat
så där får vi försöka lösa detta på annat sätt! Under dagen har även en schemabok eftersökts, utan resultat. El-arbetena är det som närmast står på tur.
Blir lit ledningsdragning eftersom vi avser att dra ett separat kablage för att inte riskera att hamna i kortslutningproblem!

2014-10-23
Dagens verksamhet innefattade enbart planering inför arbetena med att driftsätta instrument- och innerbelysningen i fram- och baksits. Vi diskuterade olika lösningar och efter div.
provkoppling enades vi om en lösning Eftersom vi inte har hittat någon schemabok för fpl 32 B beslutade vi att konsultera Håkan Andersson F7 för att ev. få hjälp den vägen.
Nästa vecka plockar vi ur alla instrumentpaneler igen. Efter lite snöskottning kunde vi avsluta arbetsdagen.
 

 
                            Snön faller                                                                                    Ett flygmuseum i vintervila

2014-10-30
Mild hösttemp och behagligklimat i övrigt. Vår antennenhet PS-42/A hade ankommit så den kollades och befanns passa, men får vänta till efter el-arbetena i sitsarna.
Alla instrumentpaneler lyftes ur igen för att klargöras och provköras med fungerande instrumentbelysning.

   
                Antennenheten och en ny akanvagga                        Baksitsens instrumentpaneler                                    Alla instrumentpaneler urmonterade

2014-11-06
Dagens arbete omfattade rensning av de demonterade panelerna som förberedelse inför återinstallationen av fungerande instrumentbelysning. För att inte riskera några incidenter
beroende på skadat kablage, har vi beslutat att dra nytt, helt fristående kablage till instrument- och innebelysningen. Eftersom allt kommer att drivas via en egen trafo så riskerar vi inte att
belasta fpl ordinarie elsystem och därigenom råka ut för några obehagligheter.  Arbetet fortsätter nästa vecka.

2014-11-13
Nu har vi flyttat in i verkstaden för att kunna jobba i en vänligare och behagligare miljö (inga minusgrader!) vilket gör att arbetet flyter på lättare.
Alla instrumentpaneler är nu rensade på gammalt kablage och förberedda för det nya för att kunna "köra" instrument- och innerbelysning. sidopanelerna får
sina glödlampor utbytta mot LED-lampor för bättre driftsäkerhet, lampor som vi får genom återvinning från den modifierade 32E-panelen.
Nästa vecka räknar vi med att kunna "provköra" framsitsens paneler innan återmontering i fpl.


             Rensning av gammalt kablage pågår

2014-11-20
En dags jobb i verkstaden just avslutat. El-jobben fortsätter och nu återstår inte mycket att åtgärda. Nästa vecka kan vi förhoppningsvis provköra alla paneler
innan dessa återmonteras i fpl. Därefter skall samma procedur genomföras med all innerbelysning innan el-jobben är avslutade i fram- och baksits. Nu skall vi bara hitta ett
pålitligt nätaggregat som klarar av att driva allt!

2014-11-27
Kändes skönt att jobba i verstaden där tempen höll normal inomhusnivå! Fyra instrumentpaneler kopplades upp och provkördes inför återmonteringen. Nu återstår bara två paneler
som skall förses med ljuskällor som vi idag inte förfogar över, men det skall nog ordna sig genom olika kontakter. Sedan skall vi bara hitta en strömkälla att driva allt med och där har vi
ev. en lösning på gång! Vi fortsätter nästa vecka.

2014-12-04
Idag + 7 grader under FM så det var varmt och skönt att jobba i den ouppvärmda verkstaden där värmefläkten inte behövde jobba ihjäl sig. Instrumentpanelerna gjordes helt färdiga
(några glödlampor fattas fortfarande men är på gång). Nästa vecka tar vi oss ann innerbelysningen. "Kartlyset" avser vi strunta i just nu. Sedan är det dags att återmonter alla paneler men,
först måste förarstolen lyftas ur så vi ken byta fästena till indikatorenheten i den bakre kabinen. Efter detta fortsätter rensningen i främre apparatrummet så att vi kan återmontera
antennenheten i sina gamla fästen.

      
    Helt färdiga paneler som är klara för återmontering                  "Original C15-panelen" är nu helt ren från reglage och instrument

2014-12-11
Dagens insats blev att slutföra konverteringen av instrumentpanelerna och förankra allt kablage. Ett antal lysdioder som ersättning för trasiga glödlampor har levererats,
nu väntar vi bara på att lamphållarna till dessa skall komma så att vi  slutligt kan färdigställa panelerna.
Lite kontroll av antennenheten inför dess demontering hanns även med. En arbetsdag kvar innan vi tar julledigt!

2014-12-18
Årets sista arbetsdag avverkad! Blev ett slutförande av arbetet med instrumentpanelerna som kompletterades med de saknade glödlamporna och provkördes u/a!
Efter helgerna (15/1) startar vi om med att lyfta ur förarstolen och byter fästet för fnavindikatorn, därefter blir det återmontering av alla paneler innan vi fortsätter med
återmonteringen av PS-42-antennen. Då blir det att jobba i kylan ute i hallen. I dag hade vi ca -10 grader i hallen! Nu skall vi ta lite ledigt några veckor!

2015-01-15
Nytt år och skönt att vara igång med skruvandet igen! Eftersom el-konverteringen är nästan slutförd, beslutade vi att börja med radarinstallationen. Antennenheten separerades från
sin fästram som efter detta kunde skruvas tillbaka i främre delen av främre apparatrummet och i sitt originalfäste. Nu skall bara antennenheten tvättas ren innan även denna kan
skruvas på plats i fpl. Radarburkarna som skall sitta i främre apparatrummet (3 st runda svarta burkar) har vi inte fått fram ännu, men vi har gott hopp om att även dessa skall komma
på plats innan sommaren! Nästa vecka jobbar vi vidare om tempen i hallen så medger.

2015-01-22
Arbetena inför stundande säsong har nu startat upp och det pågår mycket verksamhet i hallen. Vårt projekt rullar på enligt tidsplanen och arbetet med radarstationen fotsätter. Dagens arbeten innebar att radomen plockades ner och rensades från de modifieringar som gjordes i samband med "E-modden". Antennenheten rensades från alla slangar som inte behövs för att förevisa
funktioner eller användning.

 
Fästet för antennenheten och servoenheten    Servoenheten på plats i främre apparat-
på plats i nosen.                                              rummet

2015-01-29 
En bra dag då allt fungerade helt u/a! Temperaturen i hallen var behaglig ( plusgrader!). Arbetena med monteringen av PS-42 antennen slutfördes och nu återstår bara att
komplettera med de tre cylindriska "burkarn" som skall husera i främre apparatrummet. Därefter fortsätter vi med att återmontera alla instrumentpaneler.

 

2015-02-05
Dagens notering är -17 grader! Fuktigt och råkallt i hallen. Större delen av tiden ägnades därför åt planering av verksamheten inför sommarsäsongen 2015.
Bland annat måttade vi en åskådarplattform för att medge fri sikt in i kabinen, eftersom den nuvarande fplstegen skall tas bort inför museets öppning.

2015-02-12
En dag med hyfsad arbetstemp i hallen. Utomhus några plusgrader och i hallen någon också på plussidan. Förarstolen hissades upp och spärrades med en träbit, en ganska enkel procedur.
Därefter kunde arbetet med att byta indikatorfästet i baksitsen genomföras enligt plan! Äntligen kan vi nu slutföra el-dragningen till instrumentpanelerna, vilket vi
drar igång med nästa arbetspass.


            Förarstolen upphissad

2015-02-19
En dag med vårkänning! +7 grader och svag vind! I dag börjar vi med återmonteringen av instrumentpanelerna. Lite kabeldragning återstår och innerbelysningen skall konverteras.
Arbetsdagen genomförd helt enligt plan, alla paneler sitter åter på plats. Nästa vecka skall ett nätaggregat kopplas in och lite kabel för detta dras Det nya fästet för fnavindikatorn
fungerar alldeles utmärkt men allt behöver smörjas för att gejdrarna skall löpa lätt!

2015-02-26
Nu har vi kopplat ihop berörda paneler som ett första steg i driftsättningen av all belysning. Därefter återstår att hitta en bra plats att placera nätaggregatet på.
 

2015-03-12
Idag var vi igång igen efter lite sportlov! Arbetet med att koppla in panelerna till det nätaggregat vi valt gick helt u/a och allt fungerade vid första försöket!
Nu kör vi på ca 22 volt och detta ser ut att fungera väl och ge en bra livslängd på lamporna. Nästa vecka skall vi koppla in innerbelysningen och slutmontera allt kablage.

 
                                  Fnavpl atsens vänstra sida                                                                                       Förarplatsen med sin nya belysning

2015-03-19
Dags för en ny arbetsdag. Allt löper på mot dagen för museiöppning men vi kommer inte att hinna få klart allt. Därför kommer vi att ha främre apparatrumluckan stängd och
lika så med akanboxen, eftersom vi inte kommer att hinna montera någon kanon. Detta får bli restarbeten till hösten.
Dagens arbetsinsats har varit att färdigställa instrument och innerbelysningen vilket Elmästaren Göran nästan kom i mål med. Kvarstår lite på innerbelysningen innan även denna detalj är klar.
Mörkerenheten klargjordes för återmontering under vänster vinge, där fattas bara bultar av rätt längd innan även denna komponent är på plats. Vi beslutade också att placera
dockor i kabinen eftersom vi även i fortsättningen inte kommer att tillåta att besökare "provsitter" i flygplanet.

2015-03-26
Göran fortsatte el-arbetena på egen hand. Kopplandet framskrider enligt plan och kommer att ha gått i mål efter påskledigheten.

2015-04-09
Nu börjar el-arbetena bli klara och det är dags att återställa de sista bitarna (återmontering av F-scopet och en höjdmätare). Även ett gångplan skall tillverkas och placeras vis nosens högra sida. Vid dagens slut kunde vi provköra all innerbelysning och sedan stänga främre apparatrumsluckan. Lite städning och förberedelser inför sommarens öppethållning hann vi även med.
Nästa vecka kör vi vidare med att ställa i ordning de dockor vi skall ha invid fpl. Ev. hinner vi även börja med den ramp som skall byggas runt nosdelen.

2015-04-16
Arbetena fortsätter enligt plan och nu börjar vi bli klara inför sommarens öppning den 12 Juni. För dagen klarades lite småjusteringar av och nästa vecka kommer lite utlånad materiel
tillbaka och skall återmonteras + några skalplåtar runt akanrummet på vänster sida. Nytt för året blir att vi kommer att ha en komp. besättning som står invid fpl.

 
                                                                     Besättningen klar att kliva i för start!

2015-04-23
Fortsatt arbete med att återmontera skrovplåtar och allmän avstädning av utställningsområdet. beslutade att senarelägga monteringen av vapenvaggan till hösten eftersom skalplåten framför akanluckan då måste demonteras igen. Nästa arbetstillfälle, 2015-05-07, börjar vi bygga plattformen vid nosen.

2015-05-07
Varmt och skönt i hallen. Återmontering av bl.a. F-scopet i framsits och påbörjande av byggandet av plattformen vid nosen. Aluminiumstegen från Viggenhallen får bilda en stor del av
konstruktionen. De bärande delarna byggdes ihop och förankrades. Nästa vecka kommer golv och räcken på plats och sedan är det hela klart!

2015-05-13
Dagens arbete inriktades helt på fortsatt byggande av "publikplattformen" vid den främre delen av fpl. Första åtgärden blev att besöka byggvaruhandeln
för att inköpa en skiva formplyfa som golv. Därefter kunde byggandet fortsätta. Tyvärr sprack planeringen och räcket vid sidan  får vänta till nästa arbetspass.
Sedan återstår bara att stänga alla öppna luckor + städning av området runt fpl. Även fplskrovet behöver dammas av! Därefter skall vara klart inför säsongsöppnandet

2015-05-21
Dagens arbete inriktades helt på att färdigställa plattformen med skyddsräcken och övriga säkerhetsdetaljer. Arbetet förlöpte väl och allt var klart i god tid innan dagens slut.
Tyvärr blev kameran kvar hemma så bilder på bygget får vänta till nästa vecka då allt skall göras klart inför säsongsstarten. Kvarstående arbeten som vi inte hunnit med till öppnandet
är återinstallationen av automatkanonen som skall in på vänster sida. Det får bli höstens arbete. Den vapenpanel som fattas i förarutrymmet, har vi fortfarande inte hittat. Där verkar
vi gå bet. Återstår att försöka titta rätt delar så att vi kan återskapa en panel.

2015-05-28
Slutjobb på plattformen där de sista säkerhetsdetaljerna fixades till + avstädning och bortplockning av alla verktyg var dagens arbetsinnehåll. Så blev även facit vid dagens slut!
Nu är vi i princip helt klara att öppna årets säsong men än har vi tid att göra mindre justeringar om vi önskar. Kvar att fixa till är installationen av 1 x 30 m m. akan som vi tar tag i
under hösten + att vi fortsätter att söka förarplatsens högra sidopaneler. Men vi skall ju ha lite att göra även hösten och vintern också!

     
          Så här blev plattformen                                                            Nu kan man lätt se interiören i bak- och framsitsarna

2015-06-04
Näst sista arbetsdagen före museiöppnandet blev mycket lugn med endast avstädning av vingar och övriga sktovet. Dessutom skruvade Göran Olsson dit den nya höjdmätaren i baksitsen
så nu är instrumentuppsättningen helt komplett. För en gångs skull kunde vi göra en tidig kväll!

2015-06-11
Den sista arbetsdagen innan säsongsöppnandet fick vi äntligen även mörkerenheten på plats under vänster vinge. Nu är exteriören helt klar och interiörmässigt kvarstår endast mindre justeringar innan även denna är helt färdig. Till hösten kvarstår bara installation av kanonen och "radarburkarna" i främre apparatrummet. Först måste vi dock tillverka de apparatbäddar som "burkarna " skall sitta i. Nu tar vi semester fram till slutet av augusti!

 

 

2015-08-06
Dags att börja lite fint med hösten/vinterns arbetsuppgifter. Dagen präglades av planering av uppgifterna och fördelning av åtgärder.
Nästa vecka (13/8) tar vi av olika anledningar ledigt och återkommer först 20/8 då vi börjar det verkliga "skruvandet".

2015-08-20
Fortsatta förberedelse och planeringar inför hösten/vinterns arbeten. 1 x 30 mm AKAN väntar på att plockas in med sina TBH, el-arbetena skall slutföras, därefter skall
alla urmonterade delar sorteras och märkas upp. Därefter återstår lite justeringar på tidigare jobbpunkter.
Det kommer inte att vara brist på arbetsuppgifter fram till nästa öppningsdag!

2015-08-27
Nu kunde vi börja skruva igen! AKAN-utrymmet öppnades upp igen och vaggan till kanonen plockades fram. Alla fästbultar parkerades i resp. fäste för att vara på rätt plats
till monteringen. Som avslutning på dagen satte vi upp ett avspärrningsbandrunt nospartiet aftersom museet har helgöppet ytterligare någon månad och det är opraktiskt att
behöva städa och stänga allt efter varje arbetsdag.

2015-09-03
Dagens uppgift var att återmontera akanvaggan för vänster övre akan. Lite tungt och bökigt, men det gick förvånansvärt lätt att få denna på plats.
Nu väntar bara en kanon att lyftas på plats och detta kan bli lite tungt att göra men med hjälp av fler armar ska nog även detta gå att lösa!

 
        Äntligen på plats i vänster AKAN-rum

2015-09-10
Dagens upppgift var framför allt att klargöra den kanon son vi tänt använda. Denna sitter idag monterad i en Akankapsel och måste alltså plockas ur och förses med alla originalfästen för J 32B för att kunna användas. Tyvärr kunde vi konstatera att denna kanon inte utan omfattande ombyggnad går att använda. Vi försöker därför hitta en lös kanon med rätt fästen i stället.
Under nästa vecka har vi förhoppningsvis leverans av det tre "radarburkarna" som skall sitta i främre apparatrummet. Har vi tur finns även apparatbäddarna med i leveransen!

 

2015-09-17
Eftersom vi fortfarande saknar delar till akaninstallationen fick denna vänta idag och i stället fortsatte vi med slutrensningen av främre apparatrummet inför återmonteringen radarburkarna.
Där saknas fortfarande apparatbäddarna, men vi letar vidare!

   

2015-09-24
Nu börjar det bli lite svalare i hallen men fortfarande en behaglig arbetstemp. Dagen koncentrerades till vänster akanutrymme där utrymmet för tomlänk/hylsor rensades från sentida modifieringar. En hylla för div. radiokomponenter plockades bort med hjälp av hammare, huggmejsel och vinkelslip! Ett förfarande som skulle inneburit en smärre hjärnblödning för äldre kollegor under -60-talet! Det sista? delarna till vår PS 42 hade kommit och togs varsamt omhand för senare montering i fpl.

 
            Urriven hylla från boxen för tomhylsor                                                             Hjärnan i PS-42A

2015-10-01
Tio grader utomhus och alltså samma i hallen,lätt regn med andra ord perfekt "jobbarväder". Slutrensning i främre apparatrummet (med vinkelslip och grova verktyg), som nu verkar vara moget för att åter kunna ta emot radarburkarna. Eftersom vi saknar apparatbäddarna skall vi försöka tillverka ett substitut under kommande vecka så att vi kan bocka av ytterligare en punkt på "attgöralistan".

2015-10-08
Nu börjar kylan komma smygande så sakteliga. Fortfarande går det dock bra att jobba, men snart kommer vi att ha minusgrade i hallen och då får vi hoppas att dessa stannar på så få som möjligt! Idag var det tänkt att vi skulle montera apparatbäddarna för PS-42, men av någon oförklarlig anledning hade jag missat att tillverka dessa. Får försöka göra detta till nästa arbetspass i stället, dagens pass fick ägnas åt fortsatt rensning och kontrollmätning inför bäddtillverkningen.

2015-10-15
Underbar höstdag med sol och behaglig halltempgjotde arbetet lätt! Den "hembyggda" apparatbädden visde sig, efter lite justeringar, fungera alldeles utmärkt så redan sfter en dryg timmes arbete var radarstationens "burkar" åter på plats i främre apparatrummet. Nu skall vi bara försöka hitta lite kablage med rätt kontakter för att komplettera hela installationen.

 
                   Göran Olsson tillbaka i sitt gamla värv!                                                                Installationen klar!

2015-10-22
Fortfarande relativt bra temp i hallen även om snön börjar komma allt närmare. Dagens arbetspass omfattade avlägsnande av nyupptäkta installationsdelar som plockades bort.
Den låda med bortplockade delar har nu blivit ganska omfångsrik så därför startade vi en sortering av alla delar. Detta arbete kommr att fortgå till dess att allt är sorterat och
uppmärkt. Ännu har vi inte fått någon ny kanon att stoppa in, men den skall enligt uppgift vara på gång. Detsamma hoppas vi på när det gäller 2 st IK-antenner. Nu är det ganska lugnt
fram till juni nästa år då museet öppnar igen!

2015-10-29
Nu börjar vintern verkligen göra sig påmind. Visserligen ingen snö ännu, men väl en isande kyla som kräver att man klär på sig bra. Inomhus i flygplanhallarna håller temperaturen
samma eller lägre värde som utomhus! Dagens verksamhet var städning och sortering av demonterade delar, en del för återanvändning. Nästa vecka börjar vi återuppbyggnaden av
akanboxarna.
 

2015-11-05
Lite småkyligt och fuktigt i hallen, men fullt dräglig arbetstemp. Mtrl för restaurering av vänster ambox letades fram ur skrotpallen. En tidigare demonterad konsol från främre apparatrummet
får bilda material till fortsatt arbete. För att kunna jobba mer rationellt plockades delarna med hem till egen verkstad för att tas isär till nästa arbetsdag. Lite kablar och anslutningar letades fram för att komplettera PS-42-installationen i främre apparatrummet.

2015-11-12
Dagens arbetsuppgift var att demontera en IK-antenn från 37-simulatorn och montera denna på vårt objekt! Hela transplantationen tog ca. en timme och resaultatet blev bra.

 
                 Göran i demonteringstagen                                                  Så här ser den lilla antennen ut                                      Transplantationen genomförd

2015-11-19
Kallt och rått i hallen. Inte specillt många grader på termometern men, det råa luften tränger igenom kläderna och då är det inte speciellt behagligt att försöka jobba i den miljön!
Lite fick vi dock gjort, Göran fortsatte sin kabelrensning i främre apparatrummet och försökte samtidigt att hitta en punkt där vi kan dra en kabel in i kabinerna för belysningen. I dag löper denna på utsidan av skrovet vilket inte är snyggt. Även arbetet med AM-boxarnas "glidskenor" påbörjades. Kommer att göras klara i hemmaverkstaden och monteras vid nästa arbetspass.
Denna gång gjorde vi en tidig kväll!

2015-11-26
Den konstiga hösten/vintern har slagit till igen! I dag runt ett par plusgrader utomhus. Inomhus i hallen var fuktigheten väl påträngande vilket innebar att kylan gick igenom kläderna väl snabbt!
Arbetet med glidskenorna till amboxarna fick utgå då skenorna fanns kvar i hemmaverstaden, får ordnas nästa vecka i stället8888        

2015-12-03
Dagens arbetsuppgift var att färdigställa och montera akan
magasin på vänster sida. Dagens temp i hallen runt nollan så det var lagom arbetstemp. Allt förlöpte väl och resultatet får sägas
blev gott!

   

2015-12-10
Nobeldagen bjuder på sol och ovanligt varmt väder när det är dags att dra igång år 2015:s näst sista arbetsdag. Vid dagens slut +6 grader utomhus, i hallen runt nollan! Relativt behaglig temp alltså! Diverse eljobb slutfördes och viss återmontering av skrovplåtar påbörjades. Det löst monterade eldröret till akan säkrades inför stängningen av akanboxen. Ett glädjande meddelande hade kommit från Pelle, att en vapenpanel, panel V12; hade upphittats! Just den panel som vi sökt under två års tid kommer nu upp lagom till jul! Bättre julklapp kan man knappast få! Panelen kommer att efter rekonditionering monteras under vintern.

2015-12-17
Sista arbetsdagen för 2015 avklarad. Diverse småjobb och avstädning avklarade och vi kunde göra en tidig kväll för att hinna förbereda oss för kvällens Julbord. Nu tar vi ledigt till den 14 januari då vi förhoppningsvis har fått lite nya grejor att ta hand om, bland annat en panel V12 som skall renoveras och monteras in på sin ursprungliga plats.
Nu kan vi bara tillönska alla en God jul och ett Gott Nytt År 2016!

   
      En ny låsning för antennen i rollled monterades                                Vänster yttre kanons eldrör inmonterat                       Nätaggregatet för innerbelysningen göms där tomhylsorna
                                                                                                                                                                                               tidigare hamnade.

2015-12-29
Dagarna före jul anlände den saknade panelen, som omgående hämtades hem till den egna verkstaden för restaurering. Resultatet blev ganska bra, endast en metalettiket behöver nytillverkas.
Nu kan jag ägna mig åt fortsatt helgfirande!


Den nyrestaurerade vapenpanelen väntar på att monteras.

2016-01-14
Dags för första arbetsdagen på det nya året, lite drygt -24 grader gör att arbetena i flygmuseet får vila lite eftersom tempen i hallen är densamma som utomhustempen!
Om möjligt skall dock vapenpanelen läggas på plats så vi slipper se hål i kabinen. Vi kan i alla fall notera att vi nu är nära målet om komplett flygplan! Nästa arbetsdag får vi hoppas
på arbetsvänligare temp i hallen så att vi kan skruva fast panelen på sin ursprungliga plats.
Vi har även planer på att fixa så att huvdomkrafen går att köra så att vi vid behov kan manövrera huven.

2016-01-21
Helt OK temperatur idag, bara -5 grader! Dagens uppgift var att få panel V12 (vapenpanelen) på plats. Efter lite lirkande och milt våld sitter numera den tidigare saknade
panelen på plats, dock saknade vi 5 st skruvar för att fästa panelen men detta fixar vi nästa vecka!


                    Så här blev det!


2016-01-28
En dag med runt noll grader i hallen! Bra arbetstemp alltså. Den sedan förra veckan löst inlagda V 12-panelen skruvades fast och en ny strömkabel till driften av
nätaggregatet för 28 volt matningen installerades, Därefter kunde vi göra en tidig kväll inför Kamratföreningens styrelsemöte.

2016-02-04
Den tidigare kraftiga kylan har givit med sig (tillfälligt?) och ersatts med fuktigt och rått i hallen. Lite måttagning inför arbetet med att tillverka FR 14 panelerna och
monteringen av det lösa eldröret till kanonen blev dagens arbetsinsats. Under helgen skall tillverkningen av panelerna ske!

2016-02-11 (2016-02-11)
Strålande sol och vårvinterväder med yttertemp runt 0 grader medförde att temperaturen i hallen var bra för jobb. En rask förflyttning upp till förarsitsen och dagens arbetsuppgift, att
montera de egentillverkade FR 14-panelera.  Passade hyfsat bra mot de i panelerna förborrade hålen! Även eldröret till AKAN kunde lyftas på plats och sitter nu i någorlunda rätt
pos. Därefter monterades alla plåtar och AKAN-utrymmet kunde stängas. Under tiden fram till sommaren skall en kompl. kanon monteras ur en kapsel för att under hösten
monteras in i fpl. Nöjda med dagens insats kunde vi göra en tidig kväll!


  Panel V-12 med FR 14-Manöverpanelerna på plats             Nu "sticker" en kanonmynning ut

2016-02-18
Sol och runt -3 grader, ser ut att bli en skön dag! Lite restjobb som skall klaras av innan vi får anse oss klara för att ta emot våra besökare och säsongen 2016. Dagens insats bestod av städning och bortplockning av verktyg och utsorterade delar, främre apparatrumsluckan återmonterades och arbetsplan som använts plockade bort. Nästa vecka väntar planering av urmonteringen av AKAN ur en kapsel, den som sedan skall återmonteras i 32601.

2016-02-25
+1 grad och snön vräker ned! En ny arbetsdag med nya utmaningar väntar! Det blev lite av en mellandag, då vi städe ut huvuddelen av de verktyg vi plockat ut från verkstadsförrådet.
Kvar är att sortera och plocka ihop de hylsnyckelsatser vi använt. Får bli en vilande uppgift till nästa vecka! Då skall vi även försöka fixa en ny uppsättning bilder från de nyrenoverade kabindelarna.

2016-03-03
Vekan areinsats blev inte sec. betungande. Lite kompl. bilder till projektdagboken fick det bli innan vi bröt verksamheten för veckan. Nu inväntar vi bara
arbetet med att frilägga och demontera den akan som skall in i fpl. senare under året.

2016-03-10
Nu har den riktiga vårvinter anlänt med kalla nätter och plusgrader på dagarna! Detta ger oftast behagligt klimat och bra jobbmiljö i hallen.
Nu har vi kommit till en punkt där vi har siktet inställt mot årets öppet-säsong så från nu är det endast nödvändiga "småjobb" som vi lägger kraft på, t ex. justering av felaktiga
detaljer i kabinlayout m.m.

2016-03-17
Det börjar närma sig påskhelg så dagens arbetsinsats var att ur "skrotpallen" ta fram mtrl. för att tillverka en ny "varningspanel" som skall sitta under sikteshuvudet.
Lämplig aluprofil hittades och nu återstår lite metallslöjd innan panelen kan monteras i fpl! Nu tar vi påskledigt fram till torsdag 31/3.

2016-03-31
Våren verkar ha kommit med ett antal plusgrader och en för dagen blek sol. Dags att fortsätta arbetena inför årets säsong. Nu kan vi snart skryta med att vi kan visa upp världens enda
kompletta J32B i original 60-tals skick.
Under dagen har även den uppdaterade "varningstablån" monterats tillbaka på sin ordinarien plats under sikteshuvudet. Dagen avslutades med "besiktning" av den akan som väntar på att demonteras ur sin kapsel.


Varningspanelen på sin plats under sikteshuvudet

2016-04-14
Arbetena på 32601 går nu ner i intensitet till förmån för registreringsarbetena med våra samlingar som finns förvarade i Lockneberget. Vi kommer att dela tiden framöver mellan fplskruvande och bergstillvaron så att vi udda veckonummer kommer att finnas nere i Lockne och jämna veckonummer finns vi på Teknikland/flygmuseet.
Årets arbaten med 32601 är i huvudsak slutförda och endast monteringen av akan återstår under hösten. Lite slutfixning och städning är det enda som återstår innan vi slår upp portarna för året.

2016-04-21
Vårvärme ute och inne. Dagen ägnades åt allmän tillsyn och lite lätt städning. Kunde notera att det mesta verkar klart inför sommaren!

2016-04-28
Denna dag inget fplskruvande eftersom vi beslutat att endast jobba i museet jämna veckor och udda är vi nere i vårt förrådsberg (Lockneberget).

2016-05-12
Bergsarbete igen. Vi plockade fram lite foton från fljverksamheten som vi kommer att sälja/skänka vid vårt jubileumsfirande 22-23/7. Nästa vecka jobbar vi med 32601 igen!

2016-05-19
Dax för att börja förbereda inför starten på årets "öppetsäsong". Dagen ägnades åt städning av och runt fpl. Nu är vår del i utställningen klar för sommarens besökare.
Nästa vecka är det "bergsarbete" som gäller!

2016-06-02
Kontroll att allt är klart inför säsongöppnandet. Nya interiörbilder togs fram. Ev kommer hela fpl att målas om i rätt färg under sommaren, i dag är detta målat enl. J35-mönster och det våre bra om allt blir rätt!

          

2016-06-09
Dagens uppgift var att fixa allt småplock och lite kompletteringar inför öppnandet den 26/6. Utrustningen på vår 32-besättning kompletterades
och några skyltar med förklarande texter tillkom i utställningen. Nu är allt klart och besökarna är välkomna

2016-08-21
Kommande vecka är det slut på semestern och vi återgår till rutinerna! Alltså dags att återuppta skruvandet som kommer att inriktas på att slutföra restaureringsarbetena
om möjligt till årsskiftet 2016/2017. Nu får vi bara hoppas att fpl har klarat säsongens besökare utan skador (Vi vet redan att brandvarningspanelen saknas och hoppas att den
bara lossnat och trillat ner på durken).  

2016-08-24
Skönt att vara tillbaka i normala rutiner igen! Dagen ägnades åt att kolla hur vår materiel klarat säsongens besökare. Det mesta hade klarat sig bra trots spår av stundtals hårdhänt behandling!
Den saknade varningstablån för brand upphittades mycket riktigt på durken under förarstolen och kunde återmonteras på sin plats. Ett par låsstag till PS-42 antennen hade levererats så nu kan vilåsa denna säkert. Tyvärr var inte det stag vi bäst behövde med, det som låser i rolled, men det löser vi på annat sätt. Vi har under säsongen haft lite problem med besökare (vuxna?) som inte verkar vara läskunniga! Man kliver helt enkelt ner i sitsarna trots anslag som meddelar förbud för detta! Det kommer vi i fortsättningen att lösa genom att placera dockor i sitsarna. Synd för det gör att överblicken i interiören blir sämmre men vi är tvungna eftersom det finns folk som är ute efter att förstöra! Nästa vekca kör vi vidare!

 
Nu är brandvarningpanelen på plats igen               Låsdonen till PS-42 antennen

2016-09-01
Mjukstart med eftersök av vapendokumentation avseende akan-installation och akankapsel. Vi avslutade redan vid 15-tiden! nästa vecka fortsätter vi enligt plan.

2016-09-08
Idag har vi jobbat med att söka en UFS 37 för att läsa in hur man monterar ur en akan från en akankapsel. Därefter kunde vi lossa kanonen med hjälp av USF-anvisningarna.Nu kvarstår bara att lyfta ur kanonen vilket är målet med nästa arbetsdag!

 

2016-09-15
Veckans insats började tidigt. En vacker och solig dag med temp runt 20 grader gjorde att arbetet kändes lätt! Förra veckans påbörjade jobb kunde efter lite verktygskompettering
fullföljas och nära dagen var till ända var kanonen urplockad från kapseln. Nästa vecka är det dags att montera de fästen som behövs för att återmontera kanonen i 32601!


2016-09-22
Idag har vi baxat 89 kg akan så det fick bli kväll hyfsat tidigt. Kanonen sitter nu åter på sin plats men är inte fastskruvad ännu. Den är upphissad till rätt position och säkrad med surrningsband. Nästa vecka skall vi skjuta in kanonen i exakt läge och fästa den på plats!


              Originalfästena monteras                                     En pallhanterare användes för att lyfta i kanonen                       Kanonen nästan på plats och säkrad

 

2016-09-29
Nu sitter vår AKAN stadigt på platsi 32601, nu fattas bara att få in hela länkmatardelen också. Eldröret kärvar lie så det går inte in riktigt, men detta skall vi fixa nästa vecka!

                                                        

2016-10-06
Arbetet med akaninstallationen fortsatte för att få klarhet i varför eldröret vägrar gå in i sitt läge! Efter att ha plockat ut och åter lyft in kanonen utan att resultatet blev bättre gav vi upp och gjorde helg. Vi har dock konstaterat att pjäsen har nummer 521 och bakom plåten fanns noterat med röd spritpenna C24. Om detta är rätt så har vi hittat en av originalkanonerna från 32601 sftersom fpl hette just C24 innan mod till J 32E! Nästa vecka skall vi försöka hitta allt länkage till matningen av am.

2016-10-13
Ny arbetsdag samtidigt som man kan notera att vinterperioden närmar sig allt mer, kylan kommer krypande in i hallarna! Den nyinstallerade luftvärmeanläggningen har verkligen
inneburit att miljön i klubbdelen av Flyg- & lottamuseet har ett behagligt klimat i dag. Synd bara att fplhallarna inte är möjliga att värma upp! Detta skulle innebära astronomiska kostnader
eftersom all form av isolering saknas! Dagens arbetspass omfattade återmontering av luckor och plåtar inför det besök vi får 24/10 då FVC mfl. kommer!

2016-10-20
Dagen omfattade avstädning runt fpl och återställning av verktyg. På måndag kommer flygvapenchefen på besök, vi får se om tiden även medger ett kort besök i museet!
Eftersom den kalla årstiden nu står för dörren tar vi en paus i skruvandet fram till våren 2017 eller till dess vi hittar något att ändra eller komplettera med!

2016-11-10
Det är nu ganska precis fyra år sedan vi på allvar statade arbetet med att återställa 32601 till det skick fpl hade runt 1965 då det var i drift vid 2.div F 4. Eftersom vi nu är nästan klara
har vi beslutat att ta det lite lugnt under vintern. Vi uppdaterar naturligtvis när något avgörande har gjorts!

2017-02-09
Idag har vi faktiskt skruvat lite igen! Det fick bli en kort sejour eftersom tempen i hallen låg runt -12 och fukthalten var hög. Manöverenheten till FR-12 plockade ur för kompl.
i en behagligare miljö! Nu har den en kanalväljarratt som ser ut som originalet!. Nästa vecka är det berget som gäller så nästa rapport kommer om tidigast 14 dagar.

2017-02-23
Flygradion återmonterad efter restaurering där kanalväljaren fått ditt rätta utseende. Vidare påbörjades arbetet med att komplettera med den bakre PN-79 antennen.

2017-03-09
Nu har vi 4 st kanoner (synbarligen) i vår 32:a! Den övre vänstra är original och de 3 övriga är "skådebröd" som kan bli mer verkliga med tiden.
Passet avslutades tidigt eftersom Kamratföreningens årsmöte kommer att avhållas senare under dagen/kvällen.

 

2017-03-23
Hög luftfuktighet i hallen gjorde allt arbete mindre behagligt! Fick bli lite planering av kommande uppgifter samt småplock i stället. Nästa vecka är vi i Lockneberget.

2017-04-06
Dagensarbetsuppgift var ganska lätt och avverkades snabbt, så tilläggsupppgiften fick bli allmän städning inför sommarsäsongen! Man känner att våren har kommit
även om det finns snö kvar. Nu tar vi påskledigt fram till 20/4.

2017-04-20
Igång igen efter ett påskuppehåll! Närmast i tiden ligger att bygga upp utställningen i och runt fpl. inför sommarens öppethållning. Dagens arbetsinsats var att plocka bort en PN-79 antenn från en av våra 37:or för att komplettera vår 32:a,  vilken saknade sin bakre antenn. Tyvärr fick vi inte loss den så detta får skjutas på framtiden. Resterande tid nyttjades för div. kompletterande jobb. Nästa vecka tillbringar vi nere i berget.

2017-05-11
Fortsatta öppningsförberedelser inför sommaren. Innerbelysningen i kabinen kollades och driftsattes, den separata el-dragningen till huvdomkraften påbörjedes.
Fpl städades ur och div överbliven materiel förpassades till "skrotlådan".


Skrotberget växer hela tiden. Detta är en
liten del av vad vi hittills har plockat bort

 

2017-05-18
Idag kom vi ett steg närmare öppningsdagen! All ledningsdragning för huvmanövereringen är klar och nästa arbetsdag kopplar vi in och provkör. Öppnade luckor stängdes
Nu återstår div. städning i och runt fpl innan allt är presentabelt.

2017-06-01
Dagens målsättning var att slutligt kunna driftsätta huvdomkraften. Tyvärr föll detta på avsaknad av strömkälla för driften! För låg spänning i det batteri vi skulle använda och att
den laddare som vi kunde använda som reserv var trasig! Till nästa arbetsdag kommer vi att disponera ett fulladdat fplbatteri. Då kommer allt att fungera som planerat!

2017-06-08
Städdag inför öppnandet direkt efter midsommar! Ganska bra uppslutning och slutresultatet blev gott. Ett fplbatteri är nu uppladdat och skall förhoppningsvis medge att vi kan
stänga igen huven nästa arbetsdag. Endast kosmetiska detaljer återstår för vår del att utföra innan öppnandet.

2017-06-15
Arbetena med att stänga huven fortsatte. I avsaknad av ett fungerande fplbatteri så försökte vi med en laddare för 24 volt, men denna visade sig vara trasig! Vi gav upp och visar fpl med öppen huv även denna säsong!
Nu tar vi semester fram till 10 augusti!

2017-07-18
Dagarna efter säsongsöppnandet kunde vi äntligen stänga huven med hjälp av ett fulladdat batteri. Nu skulle det visa sig att den stängda huven förstör för de besökare som vill
fotografera kabinmiljöerna eftersom huven stör för kameran och därigenom omöjliggör snygga bilder! Därför har jag beslutat att vi öppnar huven igen och i stället placerar dockorna
i fpl igen! Ändringen sker efter stängningen den 20 augusti. Det är ett omfattande jobb och vi vill inte störa med detta under pågående säsong.

2017-08-24
Höstsäsongen startade lite lugnt med att börja riva delar av utställningen! Meningen var att kra upp kabinhuven igen, men detta misslyckades då vi inte fick fram någon ström till huvdomkraften, förmodligen har någon av våra besökare lyckats dra loss en kabelanslutning. Felsökning nästa vecka alltså, i stället strippades dockorna nedanför flygplanet eftersom dessa
kommer att sitta i flygplanet till nästa säsong!. För övrigt kommer inte mycket att hända förutom smärre kompletteringar.

2017-08-31
Dagens uppdrag: nu skulle kabinhuven upp! Efterlite funderande kostaterade att det fplbatteri vi använde hade rätt spänning men kass kapacitet! Vi plockade fram en gamal likriktervagn som vi efter lite mekande kunde koppla in och "Sesam öppnade sig"! Resultatet blev att vi kör med denna i stället i fortsättningen. Dagens uppgift alltså löst! Nu tar vi helg!


                     Likriktarvagnen inkopplad                                                                Nu är huven öppen igen!

2017-09-07
Veckans uppgift var att konvertera fpl elsystem till att köra utvalda funktioner via likriktarvagnen samt att sanera övriga delar för att undvika elhaverier. Nu kör vi för närvarande huvdomkraften enbart men kan vid behov koppla in andra funktioner. Likriktaren kopplas in via fpl ordinarie startströmintag. Nu återstår att dokumentera allt. Inget av det fasta kablaget
har klippts utan bara kopplats ur för de funktioner som inte skall användas.
Nästa vecka fortsätter arbetena enligt plan!

2017-09-14
Ny vecka med nya utmaningar! Nu börjar hösten göra sig påmind även om dagens temp var klart dräglig
Göran jobbar vidare med elsaneringen och börjar så smått bli färdig med denna. Snart återstår bara den slutliga provkörningen så att vi ser att allt fungerar som förväntat.

.
                                                                                 Likriktarvagnen på plats och klar att kopplas in!

2017-09-21
Göran fick skruva själv idag och slutförde el-arbetet till huvdomkraften. Nu kvarstår bara att fixa en smidig koppling för att kunna koppla ett fplbatteri om
likriktaren skulle haverera!  Den närmaste tiden kommer vi att ligga på sparlåga och endast slutföra lite restpunkter!

2017-10-29

Vi har idag nåtts av budskapet att vår arbetskamrat Göran Olsson har avlidit efter en mycket kort tids sjukdom. Göran efterlämnar ett stort tomrum och en stor saknad.
Må han flyga vidare i sin himmel.

2018-03-15
Idag kunde vi plocka in de sista saknade panelerna (FR 14 och Impulsgivare i framsitsen. Nu återstår bara att justera de sista detaljerna så att rätt brytare sitter där dom skall sitta!
Men redan nu kan vi nog säga att D 01 är komplett sådan den såg ut 1968!

2018-04-05
Glipan ovanför impulgivaren justerades med en plåtremsa, så nu ser panelen ut som den ska. En del knappar skall bort och andra in innan allt är 100 men dessa justeringar gör vi när det
blir bättre temp i hallen. Just nu har vi samma temp inne som utomhus!

2018-04-26
Idag fortsatte förberedelserna inför säsongsöppnandet efter midsommar, så det är ganska gott om tid men den går av någon anledning ganska fort! Alla lockor som varit öppnade stängdes, kabinerna städades ur och huven putsades. Kvar är bara lite småplock innan museet kan visas upp!

 
Nu är bara nosen öppen vilket den även kommer att vara för att visa upp radarantennen

2018-05-08
Under tiden 2012-11-01 --2017-12-31 har vi lagt ca. 2000 mantimmar på projekt J 32 B. Bedömningen är att det kommer att läggas ytterligare något 100-tal
timmar på projektet innan vi uppnått 100% måluppfyllnad. Just nu anser vi att huvudmålet är uppfyllt till ca.98%, och vi kan publikt visa en J 32 B sådan den såg
ut i förbandstjänst 1968.

2018-05-24
Det sista "småplocket" innan allt är klart inför öppnandet av årets säsong inkl. att besättningen sätts på plats i flygplanet. Efter lite stök i värmen i hallen kunde vi fixa till det sista
och är därmed klara att visa upp flygplanet! Vi hade räkat med att få till våra dockor lite bättre, men det får anstå till kommande år. Dockornas uppgift är ju att hindra våra besökare från att
kliva ner i sitsarna och detta löser dom!

2018-08-28
Nu har museet stängt för säsongen 2018 och vi kan åter börja jobba med flygplan och annan utställd materiel. Höstens och vinterns arbeten utgörs av att fixa till alla justeringar som inte blev klara under våren bl.a. skall baksitsen kompletteras med en UK-dämpknapp som kommer att levereras i närtid! Dockorna i fpl kommer att lyftas ur och får tillbringa tiden till nästa säsong
sittande i de lösa stolarna nedanför fpl.

2018-08-31
Första arbetsdagen efter sommaruppehållet är avverkad. Det blev en "mjukstart" då fpl. kollades avseende skador efter öppetsäsongen. Inga större brister kunde
konstateras så det blev en lugn dag: Den saborterade kanonen återställdes och resterande arbetsuppgifter planerades.

2018-09-06
En solig och varm sensommardag som tyvärr mdförde att temperature i hallen blev ganska hög! Besöttningen i fpl plockades ur och får nu vila sittande i de stolar som står nedanför fpl.
Lite delar som lossnat årtermonterades innan arbetsdagen var slut. Nästa arbetstillfälle börjar vi med panel V-13 som skall kompletteras med de brytare som saknas!


Besättningen får nu vänta på nästa säsong utanför flygplanet!

2018-09-13
En behaglig och varm höstdag med fortsatt städning på programmet dock blev inte mycket synligt gjort, bara en av fplstolarna nedanför fpl
som kompletterades med en tidutlösare för fastbindningsremmarna. Utöver detta letade vi fram en fplstege som kan göras om till en kort stege
för att förenkla i/urstigning från åskådarplattformen. Nästa vecka tar vi alla mått för modifieringen.


2018-09-20

Den saknade UK-dämpkontakten som skall sitta i fnav. fotut-
rymme levererades under den gångna helgen, så nu tror jag att de sista delarna finns, nu återstår bara att montera allt! på sin rätta plats!
Förhoppningsvis har vi en dräglig temp i hallen ytterligare ett tag!

2018-10-04
En fin höstdag och alltså ganska skönt i hallen! Höger bakre sidopanel i förarutrymmet plockades ur och fick följa med hem till den egna verkstaden för sanering och komplettering
eftersom det fanns en hel del som fattades. En samling tryckbrytare som tidigare plockats bort kom på plats igen nu gäller det bara att hitta ett antalvippströmbrytare som skall göra panelen komplett. Jag tror att jag vet var jag skall finna dessa saknade brytare!. Nu får fpl vila till den 18/10 eftersom vi är i Lockneberget nästa vecka.

2018-11-01
Endast ett kortare besök idag för uttransport av panel V-13! Väntar på lite omkastare att kompletera panelen med.

2018-11-08
Nu börjar det bli lite väl fuktigt i hallen! Fann därför det rådigast att stänga huven eftersom det förmodligen inte kommer att jobbas speciellt mycket i kabinen under den
närmaste tiden. En beställning av saknade omkastare är avsänd till FVM, så det är bara att vänta och se vad kan finnas på hyllorna.

2019-01-17
Mjukstart genom kontroll av dokumentation och materiel efter övergången till nytt varksamhetsår.

2019-01-31
Levererade panel V-13 efter dess kompletering. Mycket kallt (runt -20) så allt arbete i lokalerna var avlyst! Under kvällen styrelsemöte med kamratföreningen (i uppvärmd lokal!)

2019-09-12
Nu har vi så sakteligen kommit igång efter sommaren och därmed starat arbetena inför nästa säsong. Närmast har vi äntligen hittat den saknade IK-antennen på bakkroppen som
nu kunde monteras på plats!

 

2020-01-03
Såhär tre dagar in på det nya året kan man bara notera att det trots allt händ lite med vår 32:a under 2019.Lite kompletteringar och förfiningar kom på plats och det mesta
leder framtill målet att ha ett flygplan som är så nära 100% som är möjligt att uppnå. Just nu ligger vi på runt 95% med 32601.
Inför utställningssäsongen 2020 avser vi att bygga upp en bättre miljö i och runt flygplanet, där dockorna i fpl delvis skall "byggas" om och spegla hur "arbetsmiljön" var under mitten av
1960-talet. Arbetena kommer att starta så snart som vi får en dräglig arbetsmiljö i hallen! Vi får se hus långt vi når under innevarande år!

 

2020-07-16
Idag var vi igång igen med att uppdatera vår utställning! 32:an försågs med en nedkapad fplstege som skall fungera som en servicestege för att lättare ta sig in / ur fpl! Det har ju inte blivit
lättare med åren, stegen är inte avsedd för våra besökare eftersom dessa liksom tidigare inte tillåts sitta i fpl utan enbart studera miljön från plattformen. Vid nästa arbetsdag väntar lite färgbättring innan stegen anses klar!


Inför säsongen 2021 kommer vissa delar av vår J32-utställning att uppgraderas för att visa en bild av
flygtjänsten såg ut under 1960-talet.

 

Till Startsidan